ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"
ΑΜ Βαθ Εξετ
832 2.5
637 1.0
227 2.5
602 1.5
583 3.5
342 2.5
621 4.0
540 5.0
568 1.0
655 1.5
592 3.5
605 6.0
236 *
516 1.0
492 1.5

*Να δει τον διδάσκοντα