Συμπληρωματικές ασκήσεις Μη Γραμμικού Προγραμματισμού

 

1. Να λυθεί το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού

 

Απάντηση: (2, 1, 1)

 

 

2. Να λυθεί το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού

 

Απάντηση: (-3, 6)

 

 

3. Να λυθεί το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού

Απάντηση: (0, 3)

 

 

4. Να λυθεί το πρόβλημα κυρτού τετραγωνικού προγραμματισμού

Απάντηση: (3, 3)

 

 

5. Να λυθεί το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού

Απάντηση: (2, 2)

 

 

 

 

 

 

6.  Να λυθεί το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού

 

 

7. Να αποδειχθεί ότι το πρόβλημα μη γραμμικού προγραμματισμού

 

είναι πρόβλημα κυρτού προγραμματισμού και να επιλυθεί χρησιμοποιώντας τις συνθήκες Kuhn-Tucker.

 

 

8. Να λυθεί το πρόβλημα κυρτού τετραγωνικού προγραμματισμού

για όλες τις τιμές του α.