Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος
Φ351: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι


Γενικές πληροφορίες για το μάθημα


Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την ύλη, τον τρόπο αξιολόγησης, βιβλιογραφία,
κάποιους χρήσιμους συνδέσμους, καθώς επίσης και διάφορους κώδικες και  ρουτίνες (σε C) που  αφορούν τις ασκήσεις
των εργαστηρίων.
Επίσης, κάποιες γενικές πληροφορίες για την ύλη και σημειώσεις για το μάθημα αυτό θα μπορέσετε
να βρείτε στην παλιά ιστοσελίδα  του  μαθήματος στο Τμήμα Φυσικής.Ανακοίνωση

Το τρέχον εξάμηνο το μάθημα προσφέρεται ως αυτομελέτη. Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν εγγραφεί και θέλουν να παρακολουθήσουν να επικοινωνήσουν υποχρεωτικά με τον διδάσκονταΎλη μαθήματος
            - Επίλυση γραμμικών συστημάτων, διαγωνοποίηση και εύρεση ιδιοτιμών
            - Επανάληψη
βασικών αρχών Αριθμητικής Ανάλυσης
            - Μέθοδος Euler για ΣΔΕ
            - Μέθοδος Runge-Kutta για ΣΔΕ
            - Πολυβηματικές μέθοδοι για ΣΔΕ
            - Εφαρμογές
            - Κατηγοριοποίηση εξισώσεων
            - Μέθοδοι-Αλγόριθμοι επίλυσης
            - Εφαρμογές
            - Μέθοδοι για συστήματα πολλών σωματιδίων
            - Αλγόριθμος Verlet
            - Εφαρμογές

            - Ολοκλήρωση Monte Carlo
            - Αλγόριθμος Metropolis
            - Μοντέλο Ising
            - Εφαρμογές


Αξιολόγηση

Κάθε εβδομάδα δίδεται ένα σετ από υπολογιστικά προβλήματα τα οποία πρέπει να παραδοθούν την ερχόμενη εβδομάδα.  Όσοι φοιτητές παραδώσουν όλα τα προβλήματα θα έχουν το 50% του βαθμού τους από αυτά τα σετ προβλημάτων.

Η τελική εξέταση θα γίνει στο εργαστήριο και οι φοιτητές θα πρέπει να υλοποιήσουν μία σειρά από αλγορίθμους για την επίλυση ενός σετ προβλημάτων. Ο τελικός βαθμός θα υπολογιστεί από τον βαθμό της τελικής εξέτασης (κατά 100%) ή κατά 50%
από τον βαθμό της τελικής εξέτασης και κατά 50% από τον βαθμό των σετ ασκήσεων που έχουν παραδοθεί.Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Υπολογιστική Φυσική

Pang T. - Introduction to Computational Physics [Cambridge UP]

Giordano N.J. -
Computational Physics [Prentice Hall]

Rapaport D.C. - The Art of Molecular Dynamics Simulation [Cambridge UP]

Allen M.P., Tildesley D.J. - Computer Simulation of Liquids [Clarendon Press]

Dimov I.T. - Monte Carlo Methods for Applied Scientists [World Scientific]Αριθμητική Ανάλυση

Ακρίβης Γ.Δ., Δουγαλής Β.- Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση [ΠΕΚ]

Ακρίβης Γ.Δ., Δουγαλής Β.- Αριθμητικές Μέθοδοι για Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις [ΠΕΚ]

Cheney W., Kincaid D. - Numerical Mathematics and Computing [Brookes/Cole]

Eriksson K., Estep D., Hansbo P., Johnson C. - Computational Differential Equations [Cambridge UP]

Forsythe G.E., Malcom M.A., Moler C.B.-Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς [ΠΕΚ]

Tveito A., Winther R. - Introduction to Partial Differential Equations: A Computational Approach [Springer]


Γλώσσες Προγραμματισμού-Αλγόριθμοι

Kernighan B.W.,  D.M. Ritchie -  Η γλώσσα προγραμματισμού C [ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ]

Moler C. - Numerical Computing with MATLAB [on-line βιβλίο]

Press W.H., Flannery B.P., Teykolsky S.A., Vetterling W.T. - Numerical Recipes in C [on-line βιβλίο]

Press W.H., Flannery B.P., Teykolsky S.A., Vetterling W.T. - Numerical Recipes in Fortran 77 [on-line βιβλίο]

Press W.H., Flannery B.P., Teykolsky S.A., Vetterling W.T. - Numerical Recipes in Fortran 90 [on-line βιβλίο]

Διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα μαθήματος Υπολογιστικής Φυσικής στο University of Texas at Austin

Σύνοψη Βασικών Εντολών Linux

Σύνοψη εντολών του στοιχειοθέτη Vi

Εγχειρίδιο του πακέτου γραφικών Gnuplot

Σημειώσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη γλώσσα προγραματισμού FORTRAN 77

Ακαδημαϊκό έτος 2008-09


Ασκήσεις εργαστηρίων-Αλγόριθμοι
 
Η φωτογραφία στο φόντο αυτής της σελίδας αναπαριστά 2 φυσαλίδες οι οποίες ανέρχονται από το κέντρο βαρύτητας σε αντίθετες κατευθύνσεις (Pope et al., 2006, University of Southampton). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ