Βιβλιογραφία

 


Βιβλία σε έντυπη μορφή:

  •   Υπολογισμοί και προγραμματισμός με την Python (John Guttag). Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656350. Εκδόσεις: Κλειδάριθμος Ε.Π.Ε
  •  Ξεκινώντας με Python (Tony Gaddis). Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955494. Εκδόσεις: DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε


Βιβλία σε ηλεκτρονικη μορφή: