Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ 251 - Εαρινό 2020
Γενικές πληροφορίεςΔιδάσκων: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης
Γραφείο: Ε 318, Κτήριο Μαθηματικού
Τηλ: 2810-393871
Email:  p.chatzipa AT uoc dot gr
Web page: http://www.math.uoc.gr/~chatzipa
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11:00πμ - 1:00μμ

Περιγραφή μαθήματος


Περιεχόμενο

Εργαστηριακός Βαθμός (Ε)

Ο εργαστηριακός βαθμός (Ε) θα προκύψει από τη βαθμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων στα πλαίσια των εβδομαδιαίων εργαστηριών. Θα πραγματοποιηθούν 3 εργαστηριακές εξετάσεις. Θα μετρήσουν οι δύο καλύτερες. Ενδεικτικές ημερομηνίες είναι αρχές Μαρτίου, Απρίλιος και κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Ιουνίου.

Βαθμός του μαθήματος (B)

Ο τελικός βαθμός (Β) για το μάθημα θα προκύψει από το άθροισμα της βαθμολογίας στο τελικό διαγώνισμα (Δ) και τη βαθμολόγηση (Ε) των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η κάθε μια εργαστηριακή εξέταση θα βαθμολογηθεί στην κλίμακα 0-100 και ο συνολικός εργαστηριακός βαθμός (Ε) θα είναι στην κλίμακα 0-200. Το τελικό διαγώνισμα (Δ) θα βαθμολογηθεί στην κλίμακα 0-800.

Για να περάσετε το μάθημα θα πρέπει να έχετε βαθμό διαγωνίσματος (Δ) τουλάχιστον 300 και το άθροισμα Δ+Ε να είναι τουλάχιστον 500.

Ο τελικός βαθμός (Β) θα προκύψει ως $$ B=\begin{cases} Δ+Ε,& \text{ αν Δ}\ge300\\ Δ,& \text{ αν Δ}<300. \end{cases} $$

Ο ίδιος αλγόριθμος για τον προσδιορισμό του βαθμού (Β) θα ισχύσει και για κάθε εξέταση του μαθήματος.

Όσοι έχουν εργαστηριακό βαθμό στο μάθημα από προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να τον διατηρήσουν. Θα πρέπει ο διδάσκοντας με τον οποίο απέκτησαν τον εργαστηριακό βαθμό να ενημερώσει τον τρέχοντα διδάσκοντα, Π. Χατζηπαντελίδη.


Εξαιρέσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και πάντα με πλήρη αιτολόγηση του γιατί ζητάει κάποιος να εξαιρεθεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις του εξαμήνου, θα μπορεί κάποιος να ζητήσει να εξεταστεί μόνο μέσα στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, σε ειδική εξέταση, πάνω στον υπολογιστή, όπου θα έχει να γράψει προγράμματα και θα λύσει ασκήσεις ανάλογης δυσκολίας και ποσότητας με αυτές του εξαμήνου. Αν επιθυμείτε να εξεταστείτε με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να κάνετε αίτηση γι' αυτό μέχρι και τις 5/3/2020, στέλνοντας e-mail στον διδάσκοντα. Στην αίτησή σας θα πρέπει να εξηγείτε λεπτομερώς και με στοιχεία το γιατί δε μπορείτε να εξετάζεστε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Το αν γίνει δεκτή η αίτησή σας θα το γνωρίζετε μερικές μέρες μετά και πάντως πριν από την πρώτη εργαστηριακή άσκηση. Αιτήσεις που στέλνονται μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνονται δεκτές.

Ηράκλειο, 20/1/2020