Αριθμητική Λύση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων

ΜΕΜ 252 - Χειμερινό 2020
Γενικές πληροφορίεςΔιδάσκων: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης
Γραφείο: Ε 318, Κτήριο Μαθηματικού
Τηλ: 2810-393871
Email:  p.chatzipa AT uoc dot gr
Web page: http://www.math.uoc.gr/~chatzipa
Ώρες γραφείου: Θα ανακοινωθούν ώρες σε μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης

Περιγραφή μαθήματος


Περιεχόμενο

Εργαστήρια: Εργαστηριακές ασκήσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Εγκατάσταση της python στον υπολογιστή σας

Βιβλία

Εργαστηριακός Βαθμός (Ε)

Ο εργαστηριακός βαθμός (Ε) θα προκύψει από τη βαθμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων οι οποίες θα γίνουν εξ αποστάσεως. Θα πραγματοποιηθούν 2-3 εργαστηριακές εξετάσεις. Ενδεικτικές ημερομηνίες θα ανακοινωθούν

Βαθμός του μαθήματος (B)

Ο τελικός βαθμός (Β) για το μάθημα θα προκύψει από το άθροισμα της βαθμολογίας στο τελικό διαγώνισμα (Δ) με όποια μορφή δοθεί την εξεταστική περίοδο και τη βαθμολόγηση (Ε) των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η κάθε μια εργαστηριακή εξέταση θα βαθμολογηθεί στην κλίμακα 0-100 και ο συνολικός εργαστηριακός βαθμός (Ε) θα είναι στην κλίμακα 0-200. Το τελικό διαγώνισμα (Δ) θα βαθμολογηθεί στην κλίμακα 0-800.

Για να περάσετε το μάθημα θα πρέπει να έχετε βαθμό διαγωνίσματος (Δ) τουλάχιστον 300 και το άθροισμα Δ+Ε να είναι τουλάχιστον 500.

Ο τελικός βαθμός (Β) θα προκύψει ως $$ B=\begin{cases} Δ+Ε,& \text{ αν Δ}\ge300\\ Δ,& \text{ αν Δ}<300. \end{cases} $$

Ο ίδιος αλγόριθμος για τον προσδιορισμό του βαθμού (Β) θα ισχύσει και για κάθε εξέταση του μαθήματος.

Όσοι έχουν εργαστηριακό βαθμό στο μάθημα από προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να τον διατηρήσουν. Θα πρέπει ο διδάσκοντας με τον οποίο απέκτησαν τον εργαστηριακό βαθμό να ενημερώσει τον τρέχοντα διδάσκοντα, Π. Χατζηπαντελίδη.


Ηράκλειο, 20/9/2020