ΜΕΜ. 254

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

 Χειμερινό 2017


Γενικές πληροφορίες

  • Διδάσκων: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης, Γραφείο:  Ε 318, Κτήριο Μαθηματικού,  Τηλ.: 2810-393871 

  • E-mail : p.chatzipa AT uoc dot gr, URL: http://www.math.uoc.gr/~chatzipa 

  • Ώρες γραφείου:                                     Παρασκευή 9:00πμ-11:00πμ   ή με ραντεβού 

  • Ώρα και αίθουσα διδασκαλίας:          Τετάρτη 9:00πμ - 11:00πμ, Ε204
                                                                    Παρασκευή 11:00πμ - 1:00πμ, Ε204                                 

  • Εργαστήρια:                                      Πέμπτη 9:00πμ-11:00πμ, Γ109

Λίγα λόγια για το μάθημα

    Η αριθμητική γραμμική άλγεβρα είναι κλάδος της αριθμητικής ανάλυσης, ο οποίος ασχολείται με την αριθμητική επίλυση προβλημάτων της γραμμικής άλγεβρας, όπως π.χ. η επίλυση ενός γραμμικού συστήματος ή ο υπολογισμός των ιδιοτιμών ενός πίνακα, με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι μέθοδοι της αριθμητικής γραμμικής άλγεβρας είναι αναπόσπαστο μέρος για την υλοποίηση επιστημονικών υπολογισμών καθημερινών πρακτικών προβλημάτων, όπως η επεξεργασία εικόνας, η υλοποίηση γραφικών υπολογιστών (computer graphics), στο διάσημο αλγόριθμο της Google PageRank για την αναζήτηση σελίδων, στην επεξεργασία σημάτων, σε προβλήματα εξόρυξης δεδομένων (data mining), στη επίλυση προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων, στην οικονομία κ.α.

 

 


Ηράκλειο,  11/9/2017

Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης