Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης - Αριθμητικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

MEM Θ5.02 - Χειμερινό 2023
Γενικές πληροφορίεςΔιδάσκων: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης
Γραφείο: Ε 318, Κτήριο Μαθηματικού
Τηλ: 2810-393871
Email:  p.chatzipa AT uoc dot gr
Web page: http://www.math.uoc.gr/~chatzipa
Ώρες γραφείου: Δευτέρα & Τετάρτη 2μμ-3μμ

Περιγραφή μαθήματος


Θεωρία και αλγόριθμοι για την αριθμητική επίλυση προβλήματων βελτιστοποίησης χωρίς περιορισμόυς και υπό περιορισμούς.

Περιεχόμενο

Σκοπός

Oι φοιτητές να μάθουν τους βασικούς αλγορίθμους για την αριθμητική επίλυση απλών προβλημάτων βελτιστοποίησης χωρίς συνθήκες και με συνθήκες. Εκτός από τη ανάλυση και μελέτη της σύγκλισης αυτών των αλγορίθμων, θα πραγματοποιηθούν και ασκήσεις για την υλοποίηση τους σε γλώσσα προγραμματισμού.

Προαπαιτούμενα

Συνιστώμενα

  • Φυλλάδιο ενημέρωσης
  • Διαλέξεις και Εργαστήρια
  • Βιβλία
  • Σημειώσεις στο διαδίκτυο για τις βιβλιοθήκες
  • Ανακοινώσεις
  •