Ευκλείδεια Γεωμετρία στην εκπαίδευση (Ζ11)

Διδασκαλία:    Π. Πάμφιλος (pamfilos at math.uoc.gr)

Βιβλίο

Το μάθημα βασίζεται στο βιβλίο μου
Γεωμετρικόν και στο πρόγραμμα EucliDrawΠεριγραφή της ύλης του μαθήματος

Τα δώδεκα κεφάλαια του βιβλίου Γεωμετρικόν
Κάθε εβδομάδα διαβάζουμε ένα κεφάλαιο και συζητάμε τι από αυτό μπορούμε/πρέπει να διδάξουμε στο σχολείο. Την επόμενη εβδομάδα παραδίδουμε, υποχρεωτικά, δέκα ασκήσεις του κεφαλαίου της προηγούμενης εβδομάδος. Οι ασκήσεις πρέπει να είναι από όλες τις παραγράφους του κεφαλαίου και να μην περιλαμβάνουν λυμένες εντός του βιβλίου ή ασκήσεις με υποδείξεις. Μόνο όσοι παραδίδουν ασκήσεις θα συμμετάσχουν στην τελική εξέταση. Σε περίπτωση αντιγραφής ασκήσεων θα αποκλείεται η συμμετοχή στην τελική εξέταση.
Πρόσθετες δραστηριότητες:
(α) Εκμάθηση, χειρισμός του προγράμματος EucliDraw
(β) Παρακολούθηση μαθημάτων Γεωμετρίας στο Πειραματικό Γυμνάσειο/Λύκειο Ηρακλείου.
(γ) Οργάνωση και διδασκαλία στο Πειραματικό από κάθε μαθητή ενός μαθήματος με την βοήθεια λογισμικού.