[0_0] [0_1] [0_2]
[1_0] [1_1] [1_2]


Μηχανισμός που περιγράφεται στο βιβλίο για αρθρώματα του Artobolevsky bd.II, p.599


Produced with EucliDraw©