[alogo] Σύνθεση στροφών στις γωνίες τετραπλεύρου

Δοθέντος τετραπλεύρου ABCD που δέχεται εγγεγραμμένο κύκλο, θεώρησε την σύνθεση f = f4*f3*f2*f1, των στροφών περί τις κορυφές του κατά γωνίες ίσες με τις γωνίες στις κορυφές του. Δείξε ότι η f είναι ο ταυτοτικός μετασχηματισμός. Έτσι για κάθε σημείο O του επιπέδου, οι διαδοχικές στροφές του Ο επιστρέφουν και ορίζουν ένα κλειστό τετράπλευρο στο Ο (το κόκκινο).
Για ένα σχετικό θέμα δείτε το: RotationsOnQuadrangleVertices.html .

[0_0] [0_1]
[1_0] [1_1]Produced with EucliDraw©