Ρωμανός-Διογένης Μαλικιώσης

email: romanos@math.uoc.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διακριτή Γεωμετρία, Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών

Διδασκαλία

Βαθμολογία Σεπτεμβρίου Εφαρμοσμένης Άλγεβρας

Δημοσιεύσεις
  1. An Optimization Problem Related to Minkowski’s Successive Minima, Journal of Discrete and Computational Geometry, Volume 43, Number 4, 784-797 (2010)
  2. A Discrete Analogue for Minkowski's Second Theorem on Successive Minima, preprint (to appear in the Advances in Geometry).
  3. Lattice-point enumerators of ellipsoids, preprint.

Διδακτορική διατριβή

Discrete and Other Analogues of Minkowski's Theorems on Successive Minima
Απρίλιος 2010, University of California, Los Angeles. Επιβλέπων καθηγητής: Don Blasius