Λοιπές Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

 

·       Πρόεδρος του Διεθνούς Συνεδρίου EURONOISE 2018.

·       Πρόεδρος του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Θεωρητικής και Υπολογιστικής Ακουστικής (2007).

·       Πρόεδρος του 1ου Διεθνούς Εργαστηρίου (Workshop)  για αντίστροφα προβλήματα στην Υποβρύχια Ακουστική (1999).

·       Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Πρακτική Άσκηση στα Ανώτατα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα (2014).

·       Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεδρίου ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2006.

·       Συνδιοργανωτής του 1ου και 2ου Εργαστήριου διάδοσης κυμάτων (1991, 1992).

·       Συνδιοργανωτής του προχωρημένου Σεμιναρίου Ακουστικής Ωκεανογραφίας (1993).

·       Συνδιοργανωτής του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Υποβρύχια Ακουστική (1996).

·       Συνδιοργανωτής των Διεθνών Συνεδρίων Υποβρύχιας Ακουστικής 2019, 2021, 2023.

·       Συντονιστής πεδίου για την Υποβρύχια Ακουστική του FORUM 2002 και FORUM 2023.

·       Συντονιστής πεδίου για την Υποβρύχια Ακουστική του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ακουστικής 2019.

·       Συντονιστής πεδίου για την Υποβρύχια Ακουστική του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ακουστικής 2022.

·       Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής για Ακουστική Ωκεανογραφία της Ακουστικής Εταιρείας της Αμερικής (2009-2013).

·       Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του Περιοδικού Journal of Theoretical and Computational Acoustics (Senior Editor).

·       Μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του Περιοδικού Acta Acustica united with Acustica (2000-2015).

 

·         Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα