Διοικητικές Δραστηριότητες στο Εξωτερικό

·       Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Ακουστικής (ICA) για την περίοδο 2016-2019. Απελθών Πρόεδρος (Μέλος του Δ.Σ.) για την περίοδο 2019-2022.

·       Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής (ΕΑΑ) για την περίοδο 2013-2016.

·       Συν-συντονιστής του Διεθνούς Έτους Ήχου (International Year of Sound 2020-2021).

 

·         Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα