Εκπαίδευση

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , Ελλάδα (1974-1979)

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα (1983-1988)

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Διδακτορικό στην Υποβρύχια Ακουστική

 

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα