Ακαδημαϊκή εμπειρία:

 

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Μαθηματικών, (από το 2011 Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών) Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (2009-).

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Μαθηματικών, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (1998-2009).

Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τμήμα Μαθηματικών, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (1993-1998).

Λέκτορας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Αθήνα, Ελλάδα (1990-1993).

Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (1988 -).

Βοηθός Έρευνας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Αθήνα, Ελλάδα (1982-1988).

Καλοκαρινός Βοηθός Έρευνας, SACLANTCEN ASW Κέντρο Ερευνών, Λα Σπέτσια, Ιταλία (1986).

 

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα