Χρηματοδοτούμενα  Προγράμματα

 

Ελληνικά

 

Περίοδος

Τίτλος Προγράμματος

Χρηματοδότης

Θέση στο Πρόγραμμα

1985-1987:    

Δημιουργία μοντέλου διάδοσης ηχητικών  κυμάτων σε  θαλάσσιες  περιοχές  που  ενδιαφέρουν  την Εθνική  Οικονομία  και την Εθνική  Άμυνα

Γ.Γ.Ε.Τ. (ΠΑΕΤ 1984-1985)

Ερευνητής

1991-1997

Ανάπτυξη μεθόδων επίλυσης κυματικών προβλημάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον :  Ευθύ και Αντίστροφο Πρόβλημα

Γ.Γ.Ε.Τ. (Κοινοπραξίες)

Ερευνητής

1991-1993

Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού στάθμης θορύβου και μέτρα καταπολέμησής του σε πλοία

Γ.Γ.Ε.Τ. (ΠΕΝΕΔ 1989-1991)

Ερευνητής

1993-1997

Συστηματική μελέτη των υδροκουστικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου Πελάγους (πρόγραμμα ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ)

Γ.Ε.Ν.

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

1997-2006

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Πανεπιστημίου Κρήτης

Υπουργείο Παιδείας (ΕΠΕΑΕΚ)

Ιδρυματικός Υπεύθυνος

2003-2005

Ελληνικό Δίκτυο για τη Θαλάσσια Ακουστική Τεχνολογία και Ανάπτυξη (ΘΑΛΑΤΤΑ).

Γ.Γ.Ε.Τ. (Ανθρώπινα Δίκτυα Ε&Τ Επιμόρφωσης

Συντονιστής

2009-2011

EMSO-HELLAS.

Γ.Γ.Ε.Τ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2010-2017

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Π.Κ.

ΕΣΠΑ

Ιδρυματικός Υπεύθυνος (Π.Κ.)

2011-2015

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας

ΕΣΠΑ

Ιδρυματικός Υπεύθυνος (Π.Κ.)

2012-2015

KRIPIS

Γ.Γ.Ε.Τ.

Ερευνητής

2015-2016

SIEMENS

Γ.Γ.Ε.Τ.

Ερευνητής

2017-2020

PERAN

Γ.Γ.Ε.Τ.

Ερευνητής

2016-2023

Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη

Περιφέρεια Κρήτης

Ιδρυματικός Υπεύθυνος (Π.Κ.)

2019-2020

QUIETMED 2

ΕΛΚΕΘΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2018-2021

HELLAS-CH

Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΠΑνΕΚ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ/IYM)

2020-2023

Κατασκευή και πόντιση αυτοκαταγραφικών (AUTOREC)

ΕΛΚΕΘΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2021-2022

QUIETSEAS

ΕΛΚΕΘΕ

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

 

 

Διεθνή

 

Περίοδος

Τίτλος Προγράμματος

Χρηματοδότης

Ρόλος στο Πρόγραμμα

1990-1993

Acoustical Imaging Development - ACID

Ε.Ε.  (MAST)

Ερευνητής

1990-1992

Εnhanced acoustic tomography and its application to circulation and deep convection in the western Mediterranean" (THETIS)

Ε.Ε. (MAST)

Ερευνητής

1992-1994

Reflection from bottom, echo classification and characterisation of acoustical propagation (REBECCA)

Ε.Ε. (MAST-II)

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

1992-1994

Α pilot tomography system for monitoring the western Mediterranean basin (THETIS-ΙΙ)

Ε.Ε. (MAST-II)

Ερευνητής

1993-1995

Ocean acoustic propagation models (PROMODE)

Ε.Ε. (MAST-II)

Ερευνητής

1995-1996

Comparison between three approaches to the Ocean Acoustic Tomography: Field experiment and numerical simulations.

Ε.Ε. (INTAS)

Συντονιστής

1995-1997

Acoustic characterisation of undersea sediments to initiate commercial applications” (ACUSTICA)

Ε.Ε. (INTCOL)

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

1997-1999

Α new, full-field approach to acoustic tomography of ocean currents in the coastal zone

Ε.Ε. (INTAS)

Συντονιστής

1997-2000

Sediment Identification for Geotechnics by Marine Acoustics (SIGMA)

E.E. (MAST-III)

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2004-2006

Προγράμματα Ελληνογαλλικής Συνεργασίας

 

Ερευνητής

2006-2007

Formulation des models de protocoles de actuation dans le cas de emergences a cause de rejets maritimes  (SOSMER)

INTERREG III-C

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2007-2011

 ESONETNetwork of Excellence,

E.E. 6th F.P.

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2010-2013

ACMAC

E.E. 7th F.P.

Ερευνητής

2017-2018

QUIETMED

E.E. DG Environment

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

2023-2027

EFFECTIVE

E.E. (HORIZON 2020)

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΙΤΕ)

 

 

Επιστροφή στην Κεντρική Σελίδα