Κυματική Διάδοση    MEM284

 

         Αρχική Σελίδα

         Η 'Υλη του Μαθήματος

         Ημερολόγιο

         Σημειώσεις και Ασκήσεις

         Σχετικές Συνδέσεις

         Ανακοινώσεις

 

Η Ύλη του Μαθήματος

Το μάθημα κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 θα διδαχθεί για τελευταία φορά με την ύλη που είχε διδαχθεί κατά τα παρελθόντα έτη. Θα φορά την ακουστική διάδοση σε κυματοδηγούς. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η ύλη του μαθήματος και η πορεία της διδασκαλίας της.

1.  Θεμελίωση Κυματικής Θεωρίας.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

      1.1-1.2 Εισαγωγή - Ακουστική εξίσωση και στοιχειώδεις λύσεις.
                  Η έκφραση της ακουστικής εξίσωσης στο κυλινδρικό σύστημα
                  Η εξίσωση Bessel και λύσεις της

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

      1.3   Το πρόβλημα Sturm-Liouville.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

2.  Θέματα Συναρτήσεων Green.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

3.  Προβλήματα Ακουστικής Διάδοσης σε κυματοδηγούς με επίπεδα σύνορα

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

      3.1  Ο απλός κυματοδηγός.
                  Ολοκληρωτική έκφραση της συνάρτησης Green
                  Υπολογισμός των συναρτήσεων Green
                  Ανάπτυγμα σε σειρά ιδιοσυναρτήσεων

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

      3.2  Ο κυματοδηγός Pekeris.
                   Ανάπτυγμα της ακουστικής πίεσης σε σειρά ιδιοσυναρτήσεων
                   Επίλυση της χαρακτηριστικής εξίσωσης του κυματοδηγού
                   Υπολογισμός του συντελεστή του αναπτύγματος

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

      3.3  O κυματοδηγός με μεταβαλλόμενη συναρτήσει του βάθους ταχύτητα.
                   Αριθμητική λύση, Απώλεια διάδοσης

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

4. Το πρόβλημα της ακουστικής διάδοσης σε πεδία μεταβαλλόμενων συναρτήσει της απόστασης παραμέτρων.

Τετάρτη 26 Απριλίου

Τετάρτη 3 Μαΐου