Κυματική Διάδοση    MΕΜ 284

 

         Αρχική Σελίδα

         Η 'Υλη του Μαθήματος

         Ημερολόγιο

         Σημειώσεις και Ασκήσεις

         Σχετικές Συνδέσεις

         Ανακοινώσεις

 

Η Ύλη του Μαθήματος

Το μάθημα κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 θα διδαχθεί για τελευταία φορά με την ύλη που είχε διδαχθεί και κατά τα παρελθόντα έτη. Θα αφορά στην ακουστική διάδοση σε κυματοδηγούς. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η ύλη του μαθήματος και η πορεία της διδασκαλίας της.

1.  Θεμελίωση Κυματικής Θεωρίας.

Τετάρτη 6/2/2019

      1.1-1.2 Εισαγωγή - Ακουστική εξίσωση και στοιχειώδεις λύσεις.
                  Η έκφραση της ακουστικής εξίσωσης στο κυλινδρικό σύστημα
                  Η εξίσωση Bessel και οι λύσεις της

Τετάρτη 6/2/2019
Δευτέρα 11/2/2019
Δευτέρα 11/2/2019

      1.3   Το πρόβλημα Sturm-Liouville. Εισαγωγή.

              Ορθογωνιότητα ιδιοσυναρτήσεων. Θεωρήματα αναπαράστασης

Δευτέρα 11/2/2019

Πέμπτη  13/2/2019

2.  Θέματα Συναρτήσεων Green.

      2.1-2.2  Ορισμός - Ανάπτυγμα της Green σε σειρά ιδιοσυναρτήσεων

      2.3-2.4 Η συνάρτηση Green για μια γενική διέγερση - Κυλινδρικό και σφαιρικό σύστημα
                   συντεταγμένων

Πέμπτη 13/2/2019

Πέμπτη 13/2/2019

Δευτέρα 18/2/2019

 

3.  Προβλήματα Ακουστικής Διάδοσης σε κυματοδηγούς με επίπεδα σύνορα

Δευτέρα 18/2/2019

      3.1  Ο απλός κυματοδηγός.
                  Ολοκληρωτική έκφραση της συνάρτησης Green
                  Υπολογισμός των συναρτήσεων Green
                  Ανάπτυγμα σε σειρά ιδιοσυναρτήσεων.

                  ΄Υπαρξη κυματικού φαινομένου στον απλό κυματοδηγό

                  Ο κυματοδηγός με πολλαπλά στρώματα - οριακές συνθήκες

Δευτέρα 18/2/2019

Πέμπτη 20/2/2019

Πέμπτη 20/2/2019

Δευτέρα 25/2/2019

Τετάρτη 27/2/2019

Τετάρτη 27/2/2019

      3.2  Ο κυματοδηγός Pekeris.
                   Ανάπτυγμα της ακουστικής πίεσης σε σειρά ιδιοσυναρτήσεων
                   Επίλυση της χαρακτηριστικής εξίσωσης του κυματοδηγού
                   Υπολογισμός του συντελεστή του αναπτύγματος

Δευτέρα 4/3/2019

Δευτέρα 4/3/209

Τετάρτη 6/3/2019

Τετάρτη 6/3/2019

      3.3  O κυματοδηγός με μεταβαλλόμενη συναρτήσει του βάθους ταχύτητα.
                   Αριθμητική λύση,

                   Απώλεια διάδοσης

Δευτέρα 18/3/2019

Δευτέρα 18/3/2019

Τετάρτη 20/3/2019

4. Το πρόβλημα της ακουστικής διάδοσης σε πεδία μεταβαλλόμενων συναρτήσει της απόστασης παραμέτρων.

Τετάρτη 27/3/2019

Δευτέρα 1/4/2019

5. Επεξεργασία σήματος - Μετασχηματισμός Fourier

Τεταρτη 3/4/2019

6. Φασική ταχύτητα, ταχύτητα ομάδας, φυσική εξασθένηση

Δευτέρα 8/4/2019