Ανάλυση 1 (ΜΕΜ 211)


           Χειμερινό εξάμηνο  2020-21
Τμήμα Α (Α. ΤΕΡΤΙΚΑΣ, φοιτητές με ονοματεπώνυμο που αρχίζει από Α-Μα )

Κατεύθυνση

Μαθηματικών

/ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Είδος

Υποχρεωτικό

Έτος/εξάμηνο

2ο / Χειμερινό

ECTS/Διδακτικές μονάδες

7 / 5

Ώρες διαλέξεων/εργαστηρίων

4 / 2

Προαπαιτούμενα μαθήματα

MEM-101

Συνιστώμενα μαθήματα

Κανένα

Μέθοδος διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστήριο προβλημάτων

Μέθοδος αξιολόγησης

Τελική εξέταση


Μαθησιακά αποτελέσματα


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να χειρίζονται όρια ακολουθιών και συναρτήσεων, παραγώγους και σειρές.
  • Να κατανοούν και να διατυπώνουν τις αποδείξεις των βασικών θεωρημάτων.
  • Να λύνουν θεωρητικές ασκήσεις (σε αντιδιαστολή με τις υπολογιστικές ασκήσεις του Απειροστικού Λογισμού Ι).


Η εξέταση του Σεπτεμβρίου θα γίνει με παρόμοιο τρόπο της εξέτασης του Ιανουαρίου, στην πραγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης (αυτή τη στιγμή είναι 23 Αυγούστου 2021).  Πληροφορίες για την ακριβή διαδικασία θα δοθούν σύντομα (για όσους δεν συμμετείχαν, δείτε πως έγινε η εξέταση του Ιανουαρίου που ακολουθεί).


Εξέταση του Σεπτεμβρίου Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

Α Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  Θα γίνει μέσα από το Moodle      https://polygon.math.uoc.gr/2021/moodle/
επιλέξετε το μάθημα Ανάλυση 1. Μπορείτε να ξεκινήστε το διαγώνισμα όχι πριν τις 15:00 και όχι μετά τις 15:05 (να είστε στην πλατφόρμα έγκαιρα). Το διαγώνισμα διαρκεί 30 λεπτά ακριβώς, και αποτελείται από 10 θέματα. Σε κάθε θέμα εμφανίζονται 4 προτάσεις. Από αυτές, κάποιες είναι αληθείς και κάποιες ψευδείς. Πρέπει  να επιλέξετε όσες θεωρείτε αληθείς. Σε κάθε θέμα, οι μονάδες των σωστών απαντήσεων αθροίζουν στο 1, και οι μονάδες των λάθος αθροίζουν στο -1.
Μια καλή στρατηγική είναι να επιλέγετε ΜΟΝΟ αυτές που είστε σίγουροι, οπότε δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία!

 

Β Γραπτό μέρος  Οι φοιτητές/τριες που έχουν λάβει τουλάχιστον   3,67    μονάδες στο τέστ πολλαπλών επιλογών, μπορούν  να συμμετέχουν στο Γραπτό μέρος της εξέτασης! Μπαίνουμε αμέσως στο Webex (ανοικτές κάμερες, μικρόφωνα αρχικά κλειστά) για την πιστοποίηση.  


Στοιχεία σύνδεσης στο Webex (ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εγγραφή):    Σύνδεσμος σύνδεσης

https://tertikas.my.webex.com/tertikas.my/j.php?MTID=mb5782a7782b2b39e4da52aa3c24f7acc
 

Password:                             ijPZtdYe957

      

Αντιγράφουμε τον σύνδεσμο στον φυλλομετρητή (browser).  Αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, ανοίξτε άλλο φυλλομετρητή (browser).

 

Όταν μας ζητηθεί (Enter Information) δηλώνουμε πλήρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και το email.

Η εξέταση προγραμματίζεται να γίνει το χρονικό διάστημα 16:00--17:30. Στό τέλος σκανάρουμε το γραπτό σε ενιαίο pdf αρχείο (με χαμηλή ανάλυση).
 

 

Καλή Επιτυχία!
Εξέταση Τρίτη 26 Ιανουαρίου
Α Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  Θα γίνει μέσα από το Moodle      https://polygon.math.uoc.gr/2021/moodle/
επιλέξετε το μάθημα Ανάλυση 1. Μπορείτε να ξεκινήστε το διαγώνισμα όχι πριν τις 08:30 και όχι μετά τις 08:35 το πρωί (να είστε στην πλατφόρμα έγκαιρα). Το διαγώνισμα διαρκεί 30 λεπτά ακριβώς, και αποτελείται από 10 θέματα. Σε κάθε θέμα εμφανίζονται 4 προτάσεις. Από αυτές, κάποιες είναι αληθείς και κάποιες ψευδείς. Πρέπει  να επιλέξετε όσες θεωρείτε αληθείς. Σε κάθε θέμα, οι μονάδες των σωστών απαντήσεων αθροίζουν στο 1, και οι μονάδες των λάθος αθροίζουν στο -1.
Μια καλή στρατηγική είναι να επιλέγετε ΜΟΝΟ αυτές που είστε σίγουροι, οπότε δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία!

 

Β Γραπτό μέρος  Οι φοιτητές/τριες που έχουν λάβει τουλάχιστον   4,30     μονάδες στο τέστ πολλαπλών επιλογών, μπορούν  να συμμετέχουν στο Γραπτό μέρος της εξέτασης! Μπαίνουμε αμέσως στο Webex (ανοικτές κάμερες, μικρόφωνα αρχικά κλειστά) για την πιστοποίηση.  


Στοιχεία σύνδεσης στο Webex (ΔΕΝ είναι απαραίτητη η εγγραφή):    Σύνδεσμος σύνδεσης

 

https://tertikas.my.webex.com/tertikas.my/j.php?MTID=m72dcf11488b773fd734f45b6f785348a

 

 

Meeting number:                   126 459 1090

 

Password:                             7TaGXkW7Ad5

       το γρανάζι πάνω δεξιά, να κάνoyme

Αντιγράφουμε τον σύνδεσμο στον φυλλομετρητή (browser).  Αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, ανοίξτε άλλο φυλλομετρητή (browser).

 

Όταν μας ζητηθεί (Enter Information) δηλώνουμε πλήρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και το email.

Η εξέταση προγραμματίζεται να γίνει το χρονικό διάστημα 10:00--11:30. Στό τέλος σκανάρουμε το γραπτό σε ενιαίο pdf αρχείο (με χαμηλή ανάλυση).
 

 

Καλή Επιτυχία!
Υλη Μαθήματος
Βιβλιογραφία
Αξιολόγηση

Ανακοινώσεις Μαθήματος-Οδηγίες


Φυλλάδια Εργασιών
Αρχεία Τηλεδιασκέψεων
Διαφάνειες Διαλέξεων


Διαγώνισμα Ιανουαρίου
Φοιτητές για Προφορική Εξέταση
Αποτελέσματα Ιανουαρίου


Διαγώνισμα Σεπτεμβρίου
Φοιτητές για Προφορική Εξέταση
Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου