Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΕΜ 271)


           Εαρινό εξάμηνο  2019-20

         Αρχεία τηλεδιασκέψεων
Παρακαλώ κατεβάστε τα αχρεία στον υπολογιστή σας(έτσι θα μπορείτε να τα βλέπετε όποτε θέλετε). 
Τα αρχεία είναι σε μορφή mp4. Καλή δουλειά.

video Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020     Συστήμστα ΔΕ α΄ μέρος(εισαγωγή)

video Τρίτη 24 Μαρτίου 2020    Συστήματα ΔΕ β΄μέρος

video Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020    Εισαγωγή στις ΜΔΕ και επίλυση 1ης τάξης ΜΔΕ

video Τρίτη 31 Μαρτίου 2020   Επίλυση 1ης τάξης ΜΔΕ

video Πέμπτη 2 Απριλίου 2020  Επίλυση Κυματικής Εξίσωσης στο R

video Τρίτη 7 Απριλίου 2020   Η μέθοδος του Fourier στην επίλυση της εξίσωσης θερμότητας

video Πέμπτη 9 Απριλίου 2020  Η μέθοδος Fourier (συνέχεια) -Κυματική εξίσωση

video Τρίτη 14 Απριλίου 2020   Η μέθοδος Fourier (συνέχεια) -Πρόβλημα Dirichlet - Μονοσήμαντο λύσεων

video Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 (Το Webex δεν επέτρεψε την βιντεοσκόπιση της διάλεξης, δείτε τις διαφάνειες)

video Τρίτη 28 Απριλίου 2020  (Το Webex δεν επέτρεψε την βιντεοσκόπιση της διάλεξης, δείτε τις διαφάνειες)

video Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 Επίλυση μη ομογενούς κυματικής εξίσωσης - Επίλυση Εξ. Poisson 

video Τρίτη 5 Μαιου 2020   Εύρεση Αρμονικών συναρτήσεων σε κυκλικό δίσκο

video Πέμπτη 7 Μαιου 2020   Εύρεση Αρμονικών συναρτήσεων σε παραλληλόγραμμο - Επίλυση του
προβλήματος Poisson στον δίσκο.

video Τρίτη 12 Μαιου 2020.  Σύγκλιση σειρών (λύσεων)


Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της θεωρίας του Μαθήματος. Θα συνεχίσουν οι διαλέξεις με επίλυση προβλημάτων,
δεν θα γίνεται όμως βιντεοσκόπηση. Το υλικό θα υπάρχει στο φάκελλο των διαφανειών με ονομασία προβλήματα
και θα ανανεώνεται κάθε φορά.