ΜΔΕ (Κλασική Θεωρία)


           Χειμερινό εξάμηνο  2021-22

            Τρίτη & Πέμπτη   15:15--17:00Υλη Μαθήματος
Βιβλιογραφία
Αξιολόγηση


Φυλλάδια Εργασιών

Επιπρόσθετα μαθήματα για την επίλυση των φυλλαδίων:
Πέμπτη 16/12 , 23/12 2021 & 13/1 2022 στην Β212 , 9:00-11:00.


Οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και σώζονται για να μπορούν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες
να τα βλέπουν σε μεταγενέστερο χρόνο (μπορούν επίσης να τα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους). 
Ρωτήστε τον διδάσκοντα για να σας δοθεί ο σύνδεσμος.
Τελικό Διαγώνισμα (Α. Θεωρία)
Τελικό Διαγώνισμα (Β. Ασκήσεις)


Υλικό Ακαδημαικού έτους 2019-20