ΜΔΕ (Κλασική Θεωρία)

Χειμερινό εξάμηνο  2019-20

Αξιολόγηση

Φυλλάδια ασκήσεων  40%

Τελική εξέταση 60%

Απαραίτητη προυπόθεση η βάση στο τελικό διαγώνισμα