ΜΔΕ (Μετ/κό, Κλασική Θεωρία)

Χειμερινό εξάμηνο  2021--22

Αξιολόγηση

Φυλλάδια ασκήσεων  40%

Τελική εξέταση 60%

Απαραίτητη προυπόθεση η βάση στο τελικό διαγώνισμα