Απειροστικός Λογισμός Ι  (MEM 101)


           Χειμερινό εξάμηνο  2022-23

Τμήμα Α (φοιτητές/τριες που το επίθετο ξεκινά από Α-Μ)
   Αμφιθέατρο Α201

            Τρίτη & Πέμπτη   13:15--14:45

Εργαστήριο  Ε212
Τετάρτη   11:15--15:00Υλη Μαθήματος-Στόχοι-Αξιολόγηση

Θα γίνει προαιρετική Πρόοδος στο μάθημα. (Σύντομα ημερομηνία)
Τελικός βαθμός = max (0,2 Πρόοδος + 0,8 Τελικής αξιολόγησης, Τελικής αξιολόγησης).
Extra bonus μέγιστο 10% σε όσους/ες παραδώσουν πλήρως όλα τα φυλλάδια.


Σημειώσεις Μαθήματος  (ΝΕΟ)


Φυλλάδια Εργασιών


Διαγώνισμα Προόδου

Λύσεις  Προόδου

Αποτελέσματα Προόδου


Διαγώνισμα Εξέτασης Ιανουαρίου

Λύσεις 
Εξέτασης Ιανουαρίου


Τελική βαθμολογία (έχει υπολογιστεί η Πρόοδος και τα Φυλλάδια).


Βαθμολογία Εμβόλιμης


Η εκφώνηση του θέματος 3β της Εξέτασης Σεπτεμβρίου ήταν ελλειπής (Δείτε κάτω  την ορθή).
Όσοι/ες αχολήθηκαν με το ανωτέρω θέμα θα θεωρηθεί ότι το έλυσαν ορθά και θα πάρουν 1,25/10 μόρια.


Διαγώνισμα Εξέτασης Σεπτεμβρίου


Βαθμολογία Εξέτασης Σεπτεμβρίου 
 Τα μαθήματα Απειροστικού Λογισμού Ι (Τμήμα Α) για το διάστημα 1/11 -- 3/11

αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση των μαθημάτων. 

Αναπλήρωση μαθημάτων:
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, Αμφ Α1 και ώρες 17:15-19:00
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, Αμφ Α1 και ώρες 17:15-19:00

Επιπρόσθετες συναντήσεις
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, Αμφ Α1 και ώρες 19:15-21:00
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, Αμφ Α1 και ώρες 19:15-21:00

Η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022,  17:00-19:00
 

Οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και σώζονται για να μπορούν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες
να τα βλέπουν σε μεταγενέστερο χρόνο (μπορούν επίσης να τα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους). 


Οι βιντεοσκοπήσεις βρίσκονται

https://tinyurl.com/tertikas-calculus1-22Για να έχει κάποιος/α πρόσβαση πρέπει  πρώτα (αν δεν το έχει κάνει):

α) από κινητό να έχει κατεβάσει το onedrive και να συνδεθεί μέσα από τον Ιδρυματικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου που έχει,


β) από υπολογιστή μπαίνει

https://delos365.grnet.gr

και κάνει σύνδεση (πάνω δεξιά) μέσα πάλι από τον Ιδρυματικό λογαριασμό

του Πανεπιστημίου που έχει.


Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα για να μπεις στον Ιδρυματικό λογαριασμό

στείλε μήνυμα στον υπεύθυνο έκδοσης, όχι στον διδάσκοντα.