ΜΔΕ  (MEM 273)


           Εαρινό εξάμηνο  2021-22

            Τρίτη & Πέμπτη   13:15--14:45Υλη Μαθήματος-Στόχοι-Αξιολόγηση

Θα γίνει προαιρετική Πρόοδος στο μάθημα την Τετάρτη 6 Απριλίου 18:00--20:00.
Τελικός βαθμός = max (0,2 Πρόοδος + 0,8 Τελικής αξιολόγησης, Τελικής αξιολόγησης).


Φυλλάδια Εργασιών


Διαγώνισμα Προόδου

Αποτελέσματα Προόδου
 


Έκτακτο μάθημα:
Τρίτη 31 Μαϊου 13:15--14:45
Πέμπτη 2 Ιουνίου 13:30--15:00

Τελικό Διαγώνισμα

Αποτελέσματα ΙουνίουΔιαγώνισμα Σεπτεμβρίου

Αποτελέσματα Σεπτεμβρίου

 
 

Υλικό Ακαδημαϊκού έτους 2014-15
(Προσοχή! Έχει διαφοροποιηθεί η ύλη του Μαθήματος)

 

Οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται και σώζονται για να μπορούν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες
να τα βλέπουν σε μεταγενέστερο χρόνο (μπορούν επίσης να τα κατεβάσουν στον υπολογιστή τους). 


Οι βιντεοσκοπήσεις βρίσκονται

https://tinyurl.com/tertikas-pde-22Για να έχει κάποιος/α πρόσβαση πρέπει  πρώτα (αν δεν το έχει κάνει):

α) από κινητό να έχεις κατεβάσει το onedrive και να συνδεθείς μέσα από τον Ιδρυματικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου που έχεις,


β) από υπολογιστή μπαίνεις

https://delos365.grnet.gr

και κάνεις σύνδεση (πάνω δεξιά) μέσα πάλι από τον Ιδρυματικό λογαριασμό

του Πανεπιστημίου που έχεις.


Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα για να μπεις στον Ιδρυματικό λογαριασμό

στείλε μήνυμα στον υπεύθυνο έκδοσης, όχι στον διδάσκοντα.