Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης:

  • Άλγεβρα (2008-2009)

  • Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών I (2008-2009)

  • Γραμμική Άλγεβρα II (2007-2008)