ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ I
                                                                     Μεταπτυχιακό Μάθημα A-20
                                                   
                                                                       (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2006)
                                                   
                                      
                                   Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

                     

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Δευτέρα 11:00-13:00 Τετάρτη 11:00-13:00  Δευτέρα και Τετάρτη 13:00-14:00
Αίθουσα ΡΑ-101  Αίθουσα ΡΑ-101 Συνάντηση στο γραφείο
                      

Προαπαιτούμενες γνώσεις:  Βασική Θεωρία Σωμάτων (βλ. Θεωρία Σωμάτων (Ν.Γ. Τζανάκης) )
                                                  
 
Φυλλάδια ασκήσεων
 
1ο φυλλάδιο  
  2ο φυλλάδιο     
  3ο φυλλάδιο  
  4ο φυλλάδιο  
  5ο φυλλάδιο  
  6ο φυλλάδιο
 
7ο φυλλάδιο 

  Γραπτή εξέταση Φεβρουαρίου 2007      


(τελευταία ενημέρωση 16/3/07)