ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ I
                                                                     Μεταπτυχιακό Μάθημα A-20
                                                   
                                                                       (Φθινοπωρινό εξάμηνο 2006)
                                                   
                                      
                                   Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

                     

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Δευτέρα 11:00-13:00

Τετάρτη 11:00-13:00

 Δευτέρα και Τετάρτη 13:00-14:00

Αίθουσα ΡΑ-101 

Αίθουσα ΡΑ-101

Συνάντηση στο γραφείο

                      

Προαπαιτούμενες γνώσεις:  Βασική Θεωρία Σωμάτων (βλ. Θεωρία Σωμάτων (Ν.Γ. Τζανάκης) )
                                                  
 
Φυλλάδια ασκήσεων
  1ο φυλλάδιο
  
  2ο φυλλάδιο     
  3ο φυλλάδιο  
  4ο φυλλάδιο  
  5ο φυλλάδιο  
  6ο φυλλάδιο
 
7ο φυλλάδιο 

  
Γραπτή εξέταση Φεβρουαρίου 2007      (τελευταία ενημέρωση 16/3/07)