Α11: Άλγεβρα ΙΙ - Μεταπτυχιακό

Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

Εαρινό Εξάμηνο 2022

Διαλέξεις στην αίθουσα Β 212: Τρίτη 13:15'-14:45' και Πέμπτη 13:15'-14:45'.

  Ώρες γραφείου (γραφείο Γ 313):  Τρίτη 12:30', Πέμπτη 12:30' ή ύστερα από συνεννόησηΤελευταία ενημέρωση: 26-05-2022