Α11: Άλγεβρα ΙΙ - Μεταπτυχιακό

Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

Εαρινό Εξάμηνο 2023

Διαλέξεις στην αίθουσα Β212: Δευτέρα και Τετάρτη 11:15'-13:00'

  Ώρες γραφείου (γραφείο Γ 313):  (προς συμπλήρωση)Τελευταία ενημέρωση: 28-01-2023