Αναλυτική Γεωμετρία - Μιγαδικοί Αριθμοί
        Φυλλάδια θεωρίας (σε μορφή pdf)
                   Εισαγωγικές γνώσεις (περίληψη)
                   Δευτεροβάθμιες καμπύλες
                  
Εφαπτόμενες δευτεροβαθμίων καμπύλων

        Φυλλάδια ασκήσεων που διανέμονται στο μάθημα (σε μορφή pdf)
                  Φυλλάδιο 1
                 
Φυλλάδιο 2
                 
Φυλλάδιο 3
                 
Φυλλάδιο 4
                 
Φυλλάδιο 5

        Εργασίες για το σπίτι (υποχρεωτικές μόνο για τους πρωτοετείς του Τμήματος Μαθηματικών) (σε μορφή pdf)
                 Εργασία 1  
                 Εργασία 2
                 Εργασία 3
                 Εργασία 4
                 Εργασία 5

         Θέματα γραπτής εξέτασης
                
Ιανουάριος 2003
                
Σεπτέμβριος 2003.