Αναλυτική Γεωμετρία - Μιγαδικοί Αριθμοί

        Φυλλάδια θεωρίας (σε μορφή pdf)
                   Εισαγωγικές γνώσεις (περίληψη)
                   Δευτεροβάθμιες καμπύλες
                  
Εφαπτόμενες δευτεροβαθμίων καμπύλων

        Φυλλάδια ασκήσεων που διανέμονται στο μάθημα (σε μορφή pdf)
                  Φυλλάδιο 1
                  Φυλλάδιο 2

                  Φ
υλλάδιο 3
                  Φυλλάδιο 4

                  Φυλλάδιο 5

        Εργασίες για το σπίτι (υποχρεωτικές μόνο για τους πρωτοετείς του Τμήματος Μαθηματικών) (σε μορφή pdf)
                 Εργασία 1  
                 Εργασία 2
                 Εργασία 3
                 Εργασία 4
                
Εργασία 5

         Θέματα γραπτής εξέτασης
                
Ιανουάριος 2003
                 Σεπτέμβριος 2003.