Α44: ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
                                                            Μεταπτυχιακό μάθημα
                                                                   Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 

Τρίτη 1-3


Παρασκευή 1-3

Διαλέξεις στην αίθουσα Λ 210


Διαλέξεις στην αίθουσα Λ 210

                  

Προαπαιτούμενες γνώσεις για το μάθημα:

Βασικές γνώσεις Θεωρίας Αριθμών και Άλγεβρας Ι. Για μια σύντομη επανάληψη των βασικών γνώσεων Θεωρίας Αριθμών,
θα μπορούσατε να συμβουλευθείτε τις
Σημειώσεις μου της Θεωρίας Αριθμών. 
Για τις βασικές γνώσεις Άλγεβρας, μπορείτε να συμβουλεύεστε,  π.χ. την Εισαγωγή στην Άλγεβρα του J.H. Fraleigh,
που κυκλοφορεί από τις 
Πανεπιστημιακές ΕκδόσειςΚρήτης. Τα κεφάλαια 0,1 και 4 περιέχουν τις βασικές γνώσεις
Άλγεβρας
που θα χρειασθούν.

Για ν' ανοίξει η όρεξη, σας συνιστώ το θαυμάσιο βιβλίο Κώδικες και Μυστικά του Simon Singh,
που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τον εκδοτικό οίκο Π. Τραυλός. Θα το βρείτε σε όλα τα
βιβλιοπωλεία.

Συνιστώμενα βιβλία

                           ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (σε κάπως περιληπτική μορφή)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (αρχείο rtf)  τελευταία ενημέρωση 1/10/07

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ DES (αρχείο pdf)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΘΕΩΡΙΑΣ (αρχείο pdf)   τελευταία ενημέρωση 13/11/07

ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ (αρχείο pdf) τελευταία ενημέρωση 29/11/07

ΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ (αρχείο doc) τελευταία ενημέρωση 6/11/07

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ (αρχείο pdf) τελευταία ενημέρωση 9/1/08
(μικρές τυπογραφικές διορθώσεις στον ορισμό 3.6 και την απόδειξη της πρότασης 3.7)

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΕΙΔΙΟΥ (αρχείο pdf)  τελευταία ενημέρωση 27/12/07 Αλλαγές στην παράγραφο 4.3.3


(τελευταία ενημέρωση 9/1/08)