Ευκλείδεια Γεωμετρία  (M2811)

Καθηγητής Ν.Γ. Τζανάκης

Θέματα εξεταστικής Β' εξεταστικής περιόδου (2-9-2011):
Ομάδα Α

Ομάδα Β

Ομάδα Γ
Ομάδα Δ
Σχολιασμός των θεμάτων

Θέματα εξεταστικής Α' εξεταστικής περιόδου (3-2-2011):
Ομάδα Α
Ομάδα Β
Ομάδα Γ
Ομάδα Δ


                                                                   
           Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2010

           Διαλέξεις: Αμφιθέατρο Στέφανου Πνευματικού, Δευτέρα 3-5, Τετάρτη 3-4
          
           Ώρες γραφείου:   Τετάρτη 1-3   (γραφείο Ε-309)   

Θα σας παραπέμπω (βλ. παρακάτω) σε διάφορα αρχεία με σημειώσεις, ασκήσεις κλπ. Όλα τα σχήματα έχουν γίνει με το πρόγραμμα EucliDraw του Πάρι Πάμφιλου.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Δείτε εδώ.

Σχολικό βιβλίο Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Είναι απαραίτητα αρκετά από τα κεφάλαιά του.

Το “Βιβλίο Γεωμετρίας” του Πάρι Πάμφιλου μπορεί να σας βοηθήσει στη μελέτη σας. Θα το βρείτε εδώ στο εδάφιο 3, με τίτλο “Κριτική”.


ΕΝΟΤΗΤΑ 1η : Εφαρμογές των βασικών σχολικών γνώσεων για τα τρίγωνα και τα παραλληλόγραμμα σε επιλεγμένες ασκήσεις. Δείτε εδώ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Εφαρμογές των βασικών σχολικών γνώσεων σε επιλεγμένες απλές ασκήσεις γεωμετρικών τόπων. Δείτε εδώ. Μία από τις ασκήσεις είναι υποδειγματικά λυμένη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η : Εφαρμογές των βασικών σχολικών γνώσεων για τους κύκλους σε επιλεγμένες ασκήσεις. Δείτε εδώ.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διάλεξη 1η (20-9-2010)

Διάλεξη 2η (22-9-2010)

Διάλεξη 3η (27-9-2010)

Διάλεξη 4η (29-9-2010)

Διάλεξη 5η (4-10-2010)

Διάλεξη 6η (6-10-2010)

Διάλεξη 7η (11-10-2010)

Διάλεξη 8η (13-10-2010)

Διάλεξη 9η (18-10-2010)

Διάλεξη 10η (20-10-2010)

Διάλεξη 11η (25-10-2010)

Διάλεξη 12η (3-11-2010)

Διάλεξη 13η (15-11-2010)

Διάλεξη 14η (22-11-2010)

Διάλεξη 15η (24-11-2010)

Διάλεξη 16η (29-11-2010)

Διάλεξη 17η (1-12-2010)

Διάλεξη 18η (6-12-2010)

Διάλεξη 19η (8-12-2010)

Διάλεξη 20η (13-12-2010)

Διάλεξη 21η (15-12-2010)

Διάλεξη 22η (10-1-2011)

Διάλεξη 23η (12-1-2011)


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μία τελική εξέταση, με θέματα ανάπτυξης. Θα σας ζητηθεί να λύσετε ασκήσεις ή να παρουσιάσετε κάποια γνωστά θεωρήματα (ολόκληρα ή μέρος αυτών).ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ! ΛΥΣΕΤΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μετά το εδάφιο 5.9, σελίδα 111, ασκήσεις 3, 4, 6, 7, 8 της ενότητας “Αποδεικτικές Ασκήσεις” και άσκηση 3 της ενότητας “Σύνθετα θέματα”.

Μετά το εδάφιο 5.10, σελίδα 115, όλες οι ασκήσεις της ενότητας “Αποδεικτικές Ασκήσεις”.
Χρήσιμες υπενθυμίσεις (να ξέρετε τις αποδείξεις τους), πέραν των προτάσεων του εδαφίου 5.10:

Μετά το εδάφιο 6.6, σελίδα 134, όλες οι ασκήσεις της ενότητας “Αποδεικτικές Ασκήσεις”. Πριν καταπιαστήτε με την 4, αποδείξτε πρώτα το εξής: Έστω κύκλος κέντρου Ο και δύο κάθετες χορδές ΑΒ και ΓΔ του κύκλου, μη διερχόμενες από το Ο. Αποδείξτε ότι γωνία ΑΟΓ + γωνία ΒΟΔ =180ο = γωνία ΑΟΔ + γωνία ΒΟΓ.

Μετά το εδάφιο 6.7, σελίδα 140, όλες οι ασκήσεις της ενότητας “Αποδεικτικές Ασκήσεις”.
Μετά το εδάφιο 7.7, σελίδα 157, οι ασκήσεις 1, 2, 4, 5, 6, 7 της ενότητας “Αποδεικτικές Ασκήσεις”. Δείτε και τις Ασκήσεις στα θεωρήματα Μενελάου και Ceva


Τελευταία ενημέρωση: 8-9-2011