ΜΕΜ 224: Θεωρία Ομάδων  

                                                                        Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017-2018

                                                                        Διδάσκων: Ν.Γ. Τζανάκης                                                               
                                                               

                                                        
                                                                       

Ώρες διδασκαλίας: Τετάρτη 9-11 και Παρασκευή 1-3.

Αίθουσα διδασκαλίας: Α 208

Ώρες γραφείου: Τετάρτη μετά το μάθημα (Γραφείο Γ 313). Κάθε Παρασκευή, ώρα 12-1, θα βρίσκομαι στην αίθουσα Α 208 για επίλυση αποριών στις ασκήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Εξεταστικό σύστημα: Μία υποχρεωτική πρόοδος (με βάρος 20%) και η τελική εξέταση (με βάρος 80%). Η εξέταση της προόδου θα γίνει την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ώρα 5 μ.μ. στο αμφιθέατρο Α201.
Στη βαθμολογία της εξέτασης του Σεπτεμβρίου δεν θα ληφθεί υπ' όψιν η πρόοδος.

Βασικές οδηγίες για το μάθημα: Προαπαιτούμενες γνώσεις: Άλγεβρα Ι (ΜΕΜ-221).

Σύντομη περιγραφή της ύλης:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στον σύστημα "Κάλλιπος" θα βρείτε (ελεύθερα) τα εξής πολύ καλά βιβλία:

  1. Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη, Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων

  2. Νίκος Μαρμαρίδης, Θεωρία Ομάδων

  3. Αθανάσιος Ι. Πάπιστας, Μαθήματα Θεωρίας Ομάδων

Περισσότερο στο πνεύμα του μαθήματος είναι το (1).

Από τα βιβλία, που μπορείτε να προμηθευθείτε μέσω του "Ευδόξου", τα παρακάτω βιβλία Άλγεβρας περιέχουν κεφάλαια αφιερωμένα στη Θεωρία Ομάδων και θα μπορούσαν να σας φανούν πολύ χρήσιμα, καθώς δεν είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένα.

  1. Δημ. Μ. Πουλάκης, Άλγεβρα, εκδόδεις Ζήτη. Το κεφάλαιο της Θεωρίας Ομάδων εκτείνεται σε 50, περίπου σελίδες.

  2. Δημ. Α. Βάρσος, Δημ. Ι. Δεριζιώτης, Ιωαν. Π. Εμμανουήλ, Μιχ. Π. Μαλιάκας, Ολυμπία Π. Ταλέλλη, Μια εισγωγή στην Άλγεβρα, εκδόσεις Σοφία. Δύο κεφάλαια, συνολοκής έκτασης 185, περίπου, σελίδων είναι αφιερωμένα στη Θεωρία Ομάδων.

  3. John B. Fraleigh, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Τρία κεφάλαια, συνολοκής έκτασης 240, περίπου, σελίδων είναι αφιερωμένα στη Θεωρία Ομάδων.


Ημερολόγιο του μαθήματος (τελευταία ενημέρωση 23-12-2017) 

1η εβδομάδα (25-29 Σεπτεμβρίου)
. Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας (6/10/2017: διόρθωση στην εκφώνηση της άσκησης 10)

2η εβδομάδα (2-6 Οκτωβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας  (21/10/2017: διόρθωση στην εκφώνηση της άσκησης 6, καθώς και κάποιων τυπογραφικών λαθών)

3η εβδομάδα (9-13 Οκτωβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας. Είναι πολύ σημαντικό να λύσετε την άσκηση 6!  Ανακοινώθηκε η ημερομηνία Προόδου: Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ώρα 5 μ.μ. στο αμφιθέατρο Α201.

4η εβδομάδα (16-20 Οκτωβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.

5η εβδομάδα (23-27 Οκτωβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.  (30/10/2017: προστέθηκαν υποδείξεις στις ασκήσεις 8 και 10)
                                                                             Τα θέματα της Προόδου.  

6η εβδομάδα (30 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας

7η εβδομάδα (6 - 10 Νοεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας
                                                                         
 

8η εβδομάδα (13 - 17 Νοεμβρίου) Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.       
   
9η εβδομάδα (20 - 24 Νοεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.  (16-12-2017:  Έγινε κάποια προσθήκη στην εκφώνηση της ασκήσεως 7.)                                                                    

      10η εβδομάδα (27 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.                                                

      11η εβδομάδα (48 Δεκεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας.  (16-12-2017: Διορθώθηκε ένα τυπογραφικό λάθος στην άσκηση 1 και προστέθηκε μια διευκρίνηση στην άσκηση 10.)      

      12η εβδομάδα (1115 Δεκεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας

       13η εβδομάδα (1823 Δεκεμβρίου). Ασκήσεις αυτής της εβδομάδας

                                    2-1-2018    Ασκήσεις επαναληπτικές - προετοιμασίας για την τελική εξέταση
 
                               
Τελευταία ενημέρωση: 18-1-2018