ΜΕΜ 224: Θεωρία Ομάδων  

                                                                        Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2017-2018

                                                                        Διδάσκων: Ν.Γ. Τζανάκης

                                                                       

Ώρες διδασκαλίας: Τετάρτη 9-11 και Παρασκευή 1-3.

Αίθουσα διδασκαλίας: Α 208

Ώρες γραφείου: Δευτέρα μετά το μάθημα (Γραφείο Γ 313).

Εξεταστικό σύστημα: Μία υποχρεωτική πρόοδος (με βάρος 20%) και η τελική εξέταση (με βάρος 80%). Η εξέταση της προόδου θα γίνει την εβδομάδα 23-27 Οκτωβρίου.
Στη βαθμολογία της εξέτασης του Σεπτεμβρίου δεν θα ληφθεί υπ' όψιν η πρόοδος.

Βασικές οδηγίες για το μάθημα: Προαπαιτούμενες γνώσεις: Άλγεβρα Ι (ΜΕΜ-221).

Σύντομη περιγραφή της ύλης:

Συνιστώμενη βιβλιογραφία: Στον σύστημα "Κάλλιπος" θα βρείτε (ελεύθερα) τα εξής πολύ καλά βιβλία:

  1. Θεοδώρα Θεοχάρη-Αποστολίδη, Εισαγωγή στη Θεωρία Ομάδων

  2. Νίκος Μαρμαρίδης, Θεωρία Ομάδων

  3. Αθανάσιος Ι. Πάπιστας, Μαθήματα Θεωρίας Ομάδων

Περισσότερο στο πνεύμα του μαθήματος είναι το (1).

Από τα βιβλία, που μπορείτε να προμηθευθείτε μέσω του "Ευδόξου", τα παρακάτω βιβλία Άλγεβρας περιέχουν κεφάλαια αφιερωμένα στη Θεωρία Ομάδων και θα μπορούσαν να σας φανούν πολύ χρήσιμα, καθώς δεν είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένα.

  1. Δημ. Μ. Πουλάκης, Άλγεβρα, εκδόδεις Ζήτη. Το κεφάλαιο της Θεωρίας Ομάδων εκτείνεται σε 50, περίπου σελίδες.

  2. Δημ. Α. Βάρσος, Δημ. Ι. Δεριζιώτης, Ιωαν. Π. Εμμανουήλ, Μιχ. Π. Μαλιάκας, Ολυμπία Π. Ταλέλλη, Μια εισγωγή στην Άλγεβρα, εκδόσεις Σοφία. Δύο κεφάλαια, συνολοκής έκτασης 185, περίπου, σελίδων είναι αφιερωμένα στη Θεωρία Ομάδων.

  3. John B. Fraleigh, Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Τρία κεφάλαια, συνολοκής έκτασης 240, περίπου, σελίδων είναι αφιερωμένα στη Θεωρία Ομάδων.

Τελευταία ενημέρωση: 20-9-2017