Μ1122: Γραμμική Άλγεβρα I 

                                                                        Εαρινό Εξάμηνο 2012

                                                                        Διδάσκοντες: Γ. Κοσιώρης – Ν.Γ. Τζανάκης

                                                         Εξέταση Σεπτεμβρίου (4-9-2012): Τελική βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία είναι βελτιωμένη. Χαρίστηκε σε όλους μία “ποινή” των 5/7.                                                         Τελική Βαθμολογία Ιουνίου
Η τελική βαθμολογία προέκυψε ως εξής: Χαρίστηκε μία “ποινή” σε κάθε πρόοδο και μετά τον συμψηφισμό των τριών προόδων έγινε στρογγύλευση στον πλησιέστερο ημιακέραιο.

Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 9-11 και Πέμπτη 9-11.
Αίθουσες διδασκαλίας: Αμφιθέατρο ΒΞ (Τζανάκης) και Αμφιθέατρο ΣΠ (Κοσιώρης).


Ώρες γραφείου Ν. Τζανάκη: Δευτέρα 1-2:30', Τρίτη 11-13 και Πέμπτη 3 – 4 (Γραφείο Ε 309).


Εξεταστικό σύστημα: Τρεις υποχρεωτικές πρόοδοι.


Η πρώτη πρόοδος έγινε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου, ώρα 7 μ.μ. Ο βαθμός της συμμετέχει στον τελικό βαθμό με βαρύτητα 30%.
Βαθμολογία Α' προόδου.

Η δεύτερη πρόοδος έγινε την Τετάρτη 9 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ. Ο βαθμός της συμμετέχει στον τελικό βαθμό με βαρύτητα 30%.
Βαθμολογία B' προόδου.

Η τρίτη πρόοδος έγινε την Τετάρτη 20 Ιουνίου, ώρα 9 π.μ. Ο βαθμός της συμμετέχει στον τελικό βαθμό με βαρύτητα 40%.
Βαθμολογία Γ' προόδου.

Τον Σεπτέμβριο θα δοθεί μία εξέταση, στην οποία δεν θα παίξουν ρόλο οι πρόοδοι του εαρινού εξαμήνου.

Σημειώσεις:  Γραμμική Άλγεβρα Ι (Βασισμένες στο βιβλίο του G. Strang) του Χ. Κουρουνιώτη. Ειδικά για το Κεφάλαιο 4 διαβάστε από εδώ. Μια περιληπτική παρουσίαση των ιδιοτήτων των οριζουσών (Κεφάλαιο 5) μπορείτε να βρείτε εδώ. 


Ασκήσεις:  Ολοήμερο Εργαστήριο Προβλημάτων: Κάθε Τετάρτη, ώρα 11:00' – 15:00'. Οι μέχρι τώρα δοθείσες ασκήσεις του Ολοήμερου Εργαστηρίου.

Συμπληρωματικές ασκήσεις για προσωπική μελέτη. (τελευταία ενημέρωση 20-5-2012)
Τελευταία ενημέρωση: 7-9-2012