Θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων και Στατιστικής (Bayes Στατιστική Ανάληση), Εαρ. 2018

Διδάσκουσα: Δούκισσα Κρητικού
Γραφείο: Ε314

Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00-13:00, Τετάρτη 17:00-18:00

Ωρες μαθημάτων: Τετάρτη 15:00-17:00, Παρασκευή 13:00-15:00 (αίθουσα E205)


Πληροφορίες για το μάθημα