Θεωρία Πιθανοτήτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19, MEM262

Διδάσκουσα: Δούκισσα Κρητικού

Γραφείο: Ε314 -- Κτίριο Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ώρες γραφείου: Πέμπτη 2-3, 5-7

Ωρες μαθημάτων: Δευτέρα και Τετάρτη 3-5. Αίθουσα: Α214

Ώρες Ασκήσεων: Πέμπτη 3-5, στην Α214.
Ώρες Εργαστηρίου: Παρασκευή 11-1, στην Ε212 ή Ε214

Πληροφορίες για το μάθημα

Πρώτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τρίτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τέταρτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Πέμπτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Έκτο Φυλλάδιο Ασκήσεων