Θεωρία Πιθανοτήτων, Εαρινό Εξάμηνο 2018-19, MEM262

Διδάσκουσα: Δούκισσα Κρητικού

Γραφείο: Ε314 -- Κτίριο Τμ. Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Ώρες γραφείου: Πέμπτη 2-3, 5-7

Ωρες μαθημάτων: Δευτέρα και Τετάρτη 3-5. Αίθουσα: Α214

Ώρες Ασκήσεων: Πέμπτη 3-5, στην Α214.
Ώρες Εργαστηρίου: Παρασκευή 11-1, στην Ε212 ή Ε214

Πληροφορίες για το μάθημα

Πρώτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τρίτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Τέταρτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Πέμπτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Έκτο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Έβδομο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Όγδοο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Ένατο Φυλλάδιο Ασκήσεων
Δέκατο Φυλλάδιο Ασκήσεων