Γενικές Πληροφορίες

Ώρες Διαλέξεων

Ημέρα Ώρα Αίθουσα
Δευτέρα 13:00-15:00 Θ206
Τετάρτη   9:00-11:00 Θ206
Πέμπτη   9:00-11:00 Θ206

Διδάσκων

Μενέλαος Καραβέλας
Γραφείο: Θ308Γ
Τηλέφωνο: 2810 393 706
email: mkaravel at tem uoc gr
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 11:00-12:00

Βοηθοί

Ιορντάν Ιορντάνοβ
Μάνος Καμαριανάκης
Εβίτα Νούνου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στοιχεία θεωρίας συνόλων. Μέθοδοι απόδειξης (επαγωγή, απαγωγή εις άτοπο, διαγώνιο επιχείρημα), αρχή εγκλεισμού και αποκλεισμού, και βασικές έννοιες προτασιακού λογισμού.
Διμελείς σχέσεις και συναρτήσεις. Βασικές αρχές συνδυαστικής, διατάξεις, συνδυασμοί, συνδυαστικές ταυτότητες, προβλήματα αντιστοίχησης.
Γραφήματα και επίπεδα γραφήματα, μονοπάτια, κυκλώματα. Δέντρα και σύνολα τομής.
Αριθμητικές συναρτήσεις. Αναδρομικές σχέσεις. Γραμμικές αναδρομικές σχέσεις και γεννήτριες συναρτήσεις.

Mailing list μαθήματος

Η mailing list του μαθήματος είναι η: em201-list@tem.uoc.gr
Στη λίστα θα στέλνονται πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα και θα απαντούνται ερωτήσεις σχετικά με δικά σας ερωτήματα.

Προκειμένου να λαμβάνετε τα μηνύματα της λίστας αλλά και να μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε αυτή στείλτε email στην διεύθυνση majordomo@tem.uoc.gr στο body του οποίου πρέπει να γράψετε τη φράση

subscribe em201-list

Ανακοινώσεις

Σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.

Ημερομηνία Ανακοίνωση
12 Δεκ 2011 Η 4η Άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
Ημερομηνία παράδοσης: 19 Δεκεμβρίου 2011.
21 Νοε 2011 Η 3η Άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
Ημερομηνία παράδοσης: 28 Νοεμβρίου 2011.
18 Νοε 2011 Η ύλη για την πρόοδο περιλαμβάνει ό,τι έχουμε κάνει στις διαλέξεις μέχρι και μονοπάτια και κυκλώματα Euler και Hamilton (δεν περιλαμβάνονται τα όσα έχουμε πει για επίπεδα γραφήματα). Αναλυτικότερα η ύλη περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Στοιχεία θεωρίας συνόλων.
  • Μέθοδοι απόδειξης (επαγωγή, απαγωγή εις άτοπο, διαγώνιο επιχείρημα).
  • Βασικές έννοιες προτασιακού λογισμού.
  • Διμελείς σχέσεις και συναρτήσεις.
  • Γραφήματα, μονοπάτια, κυκλώματα, μονοπάτια & κυκλώματα Euler & Hamilton
8 Νοε 2011 Η 2η Άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
Ημερομηνία παράδοσης: 16 Νοεμβρίου 2011.
7 Νοε 2011 Το επιπλέον δίωρο ασκήσεων που είχε ανακοινωθεί για αύριο Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011 θα γίνει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 στις ώρες της διάλεξης του μαθήματος (9:00-11:00).
Αύριο θα γίνει κανονικά το προγραμματισμένο επιπλέον δίωρο, αλλά θα συνεχίσουμε τηε θεωρία.
7 Νοε 2011 Η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα Θ206, και ώρα 9:00-11:00.
Σας παρακαλώ να είστε την αίθουσα στην ώρα σας ώστε να μην έχουμε καθυστέρηση στην έναρξη της προόδου.
Η ύλη της προόδου θα ανακοινωθεί αργότερα. Δείτε επίσης τη σχετική καταχώρηση σχετικά με το τί μπορείτε να έχετε μαζί σας στην πρόοδο.
2 Νοε 2011 Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011 θα γίνει επιπλέον δίωρο ασκήσεων. Το δίωρο αυτό θα γίνει 1-3μμ, στην αίθουσα Θ206.
20 Οκτ 2011 Η 1η Άσκηση του μαθήματος είναι διαθέσιμη.
Ημερομηνία παράδοσης: 27 Οκτωβρίου 2011.
18 Οκτ 2011 Λόγω απόφασης κατάληψης από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών του ΤΕΜ (συνεδρία της 18ης Οκτωβρίου 2011), οι διαλέξεις της 19ης και 20ης Οκτωβρίου 2011 αναβάλλονται.
Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με το πότε και πού θα αναπληρωθούν οι διαλέξεις αυτές.

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις θα είναι διαθέσιμες μόνο από την ιστοσελίδα του μαθήματος.

Οι ασκήσεις θα φέρουν ημερομηνία παράδοσης που θα αντιστοιχεί πάντα σε ημέρα που υπάρχει διάλεξη του μαθήματος. Θα πρέπει δε να παραδίδονται στην αρχή της διάλεξης αυτής.
Oι λύσεις τους θα γίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

Άσκηση Περιγραφή PDF
Η άσκηση αυτή αφορά το κομμάτι της θεωρίας σχετικά με θεωρία συνόλων, αρχή εκλεισμού και αποκλεισμού, μεθόδους απόδειξης (επαγωγή) και προτασιακό λογισμό.
Η άσκηση αυτή αφορά τις διμελείς σχέσεις, και ειδικότερα τις σχέσεις ισοδυναμίας και τις σχέσεις μερικής διάταξης.
Η άσκηση αυτή αφορά το κομμάτι της θεωρίας σχετικά με γραφήματα, και ειδικότερα τα μονοπάτια και κυκλώματα Euler και Hamilton.
Η άσκηση αυτή αφορά το κομμάτι της θεωρίας σχετικά με ασυμπτωτική συμπεριφορά ακολουθιών και επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων.

Αξιολόγηση

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα γίνει μία πρόοδος σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.
Ο βαθμός του μαθήματος (Β), θα υπολογιστεί από τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος (Τ), το βαθμού της προόδου (Π), και το μέσο όρο των ασκήσεων (A), σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

Β = max{0.15 * Α + 0.3 * Π + 0.55 * Τ, 0.4 * Π + 0.6 * T, Τ}

Ο βαθμός του μαθήματος για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα υπολογιστεί αποκλειστικά με βάση το βαθμό της εξέτασης του Σεπτεμβρίου, δηλαδή ο βαθμός (Β) του Σεπτεμβρίου θα είναι ίσος με το βαθμό της εξέτασης του Σεπτεμβρίου.

Εξετάσεις

Όλες οι εξετάσεις του μαθήματος (συμπεριλαμβανoμένης και της προόδου) θα γίνουν με κλειστά βιβλία. Η χρήση οποιούδηποτε είδους ηλεκτρονικής συσκευής δεν θα επιτραπεί. Παραταύτα μπορείτε να έχετε μαζί σας μέχρι και 2 σελίδες (1 φύλλο) χειρόγραφων σημειώσεων. Σε παρίπτωση που οι σημειώσεις σας δεν είναι χειρόγραφες θα κατάσχονται.

Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παρευρεθείτε σε εξέταση του μαθήματος, επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα του μαθήματος το συντομότερο δυνατόν.

Σε περίπτωση που για ιατρικούς λόγους χρειάζεστε ειδική μεταχείρηση στις εξετάσεις του μαθήματος, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα του μαθήματος το συντομότερο δυνατό.

Στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας την φοιτητική σας ταυτότητα.

Περιγραφή PDF
Θέματα Προόδου
Θέματα Εξέτασης Ιανουαρίου

Βαθμολογίες

Περιγραφή PDF
Βαθμολογίες 1ης Άσκησης (μέγιστο το 10)
Βαθμολογίες 2ης Άσκησης (μέγιστο το 10)
Βαθμολογίες 3ης Άσκησης (μέγιστο το 10)
Βαθμολογίες 4ης Άσκησης (μέγιστο το 10)
Βαθμολογίες Εξέτασης Ιανουαρίου (μέγιστο το 100)
Τελικές Βαθμολογίες Ιανουαρίου