Καλώς Ήλθατε στην ιστοσελίδα του μαθήματος
EΤΥ213: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΙ


Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

Γενικές πληροφορίες για το μάθημα αυτό θα μπορέσετε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος.
Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε κάποια έξτρα βιβλιογραφία, κάποιους χρήσιμους συνδέσμους, καθώς επίσης και τις
απαντήσεις στις ασήσεις που εξετάζονται στο εργαστήριο της Τετάρτης.

Προτεινόμενη Έξτρα Βιβλιογραφία
Forsythe G.E., Malcom M.A., Moler C.B.-Αριθμητικές μέθοδοι και προγράμματα για μαθηματικούς υπολογισμούς [ΠΕΚ]

Turner P.R. - Guide 2 Scientific Computing [Mc Millan]

Moler C. - Numerical Computing with MATLAB [on-line βιβλίο]

Press, W.H. Flannery B.P., Teykolsky S.A. Vetterling W.T. - Numerical Recipes in Fortran 77 [on-line βιβλίο]

Press, W.H. Flannery B.P., Teykolsky S.A. Vetterling W.T. - Numerical Recipes in Fortran 90 [on-line βιβλίο]Διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σύνοψη Βασικών Εντολών Linux

Σύνοψη εντολών του στοιχειοθέτη Vi

Σημειώσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη γλώσσα προγραματισμού FORTRAN 77Ακαδημαϊκό έτος 2008-09


Λύσεις ασκήσεων εξέτασης

Εργαστήριο 2

Εργαστήριο 3

Εργαστήριο 4

Εργαστήριο 5

Εργαστήριο 6

Εργαστήριο 7

Εργαστήριο 8

Εργαστήριο 9