Εργαστηριακές Ασκήσεις

i. Εργασία 1 ( .pdf) (Ανακοίνωση: 12/4/2013,  Παράδοση: 26/4/2013). Νεα ημερομηνια. (26/4/13)   

ii. Εργασία 2 ( .pdf) (Ανακοίνωση: 21/5/2013,  Παράδοση: 28/5/2013) 


Παρατήρηση: Για την παράδοση των εργαστηριακών ασκήσεων απαιτείται η εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα
διαχείρισης. Στη συνέχεια όλες οι εργασίες θα παραδίδονται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος, και θα
εξετάζονται σε κοινά προσδιοριστέα συνάντηση με τον φοιτητή. Για να μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα παράδοσης εργαστηριακών ασκήσεων πατήστε εδώ.


Βαθμοί Εργαστηριακών Ασκήσεων (.pdf). 

Εργαστήρια

 1. Εισαγωγή στη Matlab (6-7/3/13 ) (Εργαστήριο 1  .pdf)
 2. Εισαγωγή στη Matlab (13-14/3/13 ) (Εργαστήριο 2 (.m, .pdf), Ασκήσεις, f.m, func.m, xsq.m, xpowers.msummation.m, newton.m)
 3. Εργαστήριο 3 (20-21/3/13) (.pdf) (bisect.m, fixed.m)
 4. Εργαστήριο 4 (27-28/3/13) (.pdf) (bisect2.m, newton.m)
 5. Εργαστήριο 5 (3-4/4/13) (.pdf)
 6. Εργαστήριο 6 (10-11/4/13) (.pdf)
 7. Εργαστήριο 7 (15-16/5/13) (.pdf) (polyinterp.m, unifrunge.m, chebrunge.m)


Matlab

 •  Οδηγός MATLAB για αρχάριους  (ps / pdf file) (Συγγραφείς: Μ. Βάβαλη και Τ. Κατελανή (Πανεπιστήμιο Κρήτης)).
 •  Getting Started with MATLAB  (pdf file) (Author: MathWorks, Inc.).
 •  The Mathworks, Inc (Δημιουργοί της MATLAB).
 •  On Line MATLAB Tutorials (U. of Michigan)
 • On Line MATLAB Tutorials (U. of New Hampshire).

 


1/2/2013