ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΜΕΜ 107 - Εαρινό 2018
Γενικές πληροφορίεςΔιδάσκων (Τμήμα Α & B): Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης
Γραφείο: Ε 318, Κτήριο Μαθηματικού
Τηλ: 2810-393871
Email:  p.chatzipa AT uoc dot gr
Web page: http://www.math.uoc.gr/~chatzipa
Ώρες γραφείου: Δευτέρα & Παρασκευή 1:00μμ - 2:00μμ