Εργαστήριο Γλώσσα Προγραμματισμού IΙ


Το εργαστήριο του μαθήματος θα γίνεται στις αίθουσες  Γ105, Γ107 και Γ109 (Πτέρυγα Γ)  στο κτήριο του Μαθηματικού. Υπάρχουν περίπου 85 θέσεις Η/Υ. Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν οι υπολογιστές είναι linux. Το λειτουργικό σύστημα linux εκτός από το παραθυρικό περιβάλλον που μοίαζει αυτό των Windows ή του MacOS, έχει και το περιβάλλον της γραμμής εντολών (command-line). Καλό είναι να γνωρίζετε ορισμένες βασικές εντολές του command-line του linux.

Μερικές χρήσιμες οδηγίες για linux μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ. Επίσης υπάρχουν διαδικτυακά μαθήματα που μπορείτε να ολοκληρώσετε όπως εδώ.

Οι διαλέξεις του μαθήματος βρίσκονται εδώ

Εργαστήρια

 • 7/2/18: Επανάληψη. linux και python 1, 2, 3
 • 9/2/18: Επανάληψη python 4, 5, 6,
 • 14/2/18: Επανάληψη python 7, 8
 • 16/2/18: Επανάληψη python 9
 • 21/2/18: Επανάληψη python 10
 • 28/2/18: Επανάληψη python και αναδρομή 11
 • 2/3/18: Αναδρομή και γραμμική αναζήτηση 12
 • 7/3/18: Γραμμική αναζήτηση 13
 • 9/3/18: Γραμμική και δυαδική αναζήτηση 14
 • 14/3/18: Γραμμική αναζήτηση και ταξινόμηση 15
 • 16/3/18: Ταξινόμηση 16
 • 21/3/18: Numpy (Εισαγωγικά) 17
 • 23/3/18: Numpy (Λύση γραμμικών συστημάτων) 18
 • 28/3/18: Numpy (Λύση γραμμικών συστημάτων) 19
 • 30/3/18: Numpy (Random, γραφικές παραστάσεις) 20
 • 18/4/18: Random 21
 • 20/4/18: Random (shuffle) 22
 • 25/4/18: Sympy 23
 • 27/4/18: Sympy - Class (definition) 24
 • 2/5/18: Κλάσεις 25
 • 4/5/18: Κλάσεις 26
 • 9/5/18: Κλάσεις 27
 • 11/5/18: Επαναληπτικό 28