ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΜΕΜ 107 - Εαρινό 2019
Γενικές πληροφορίεςΔιδάσκων: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης
Γραφείο: Ε 318, Κτήριο Μαθηματικού
Τηλ: 2810-393871
Email:  p.chatzipa AT uoc dot gr
Web page: http://www.math.uoc.gr/~chatzipa
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11:00πμ - 1:00μμ

Περιγραφή μαθήματος


Βασικοί αλγόριθμοι και η υλοποίηση τους, (γραμμική αναζήτηση, δυαδική αναζήτηση, ταξινόμηση). Εισαγωγή και εφαρμογές της δομής class της γλώσσας Python. Η βιβλιοθήκη numpy και εφαρμογές όπως η επίλυση γραμμικών συστημάτων, γραφικές παραστάσεις σε 2 και 3 διαστάσεις, ιστογράμματα, τυχαίοι αριθμοί, γράφοι.

Εργαστήρια: Εργαστηριακές ασκήσεις στη γλώσσα προγραμματισμού Python.


Εβδομαδιαία Εργαστήρια

Τα εβδομαδιαία εργαστήρια που θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κάθε φοιτητής θα είναι 2 ώρες τη βδομάδα. (2 φορές τη βδομάδα από μία ώρα). Εγγραφή στα εβδομαδιαία εργαστήρια μπορείτε να κάνετε εδώ.


Γιατί Python;

Η Python είναι μια αντικειμενοστραφής scripting γλώσσα που δημιουργήθηκε από τον Guido Van Rossum το 1991. Είναι η γλώσσα που σύμφωνα με τον δημιουργό της έχει φτιαχτεί για να είναι ευχάριστη και να παρέχει μηχανισμούς που διευκολύνουν τον προγραμματισμό, αλλά ταυτόχρονα να είναι και αναγνώσιμη. Πρόσφατα κάποιος είχε πει για την Python: “αν κάποιος ζητάει ταχύτητα και άπειρες βιβλιοθήκες, μπορεί να προγραμματίσει σε Perl. Αν κάποιος απαιτεί δυνατό Object-Oriented προγραμματισμό και Business Integration, τότε μπορεί χρησιμοποιήσει την Ruby. Την Python μπορεί να την χρησιμοποιήσει κάποιος που θέλει να γράφει όμορφα προγράμματα, που θα μπορεί να τα διαβάσει και να τα τροποποιήσει μετά από πολύ καιρό, χωρίς να πρέπει να σχολιάζει κάθε γραμμή”.

Εγκατάσταση της python στον υπολογιστή σας

Βιβλία

Εργαστηριακός Βαθμός (Ε)

Ο εργαστηριακός βαθμός (Ε) θα προκύψει με τους ακόλουθους 2 τρόπους, και θα αφορά όσους δεν έχουν εργαστηριακό βαθμό ή επιθυμούν να βελτιώσουν τον τωρινό τους βαθμό.

Βαθμός του μαθήματος (B)

Από την επίδοση σας στο τελικό διαγώνισμα (Δ) και τον εργαστηριακό βαθμό σας (Ε) θα συγκεντρώσετε μια βαθμολογία. Η κλίμακα της βαθμολογίας θα είναι 0-1000. Επιτυχής θα θεωρηθεί η επίδοση σας αν συγκεντρώσετε τουλάχιστον 500 μόρια. Ο βαθμός του μαθήματος (B) θα προκύψει από το βαθμό του τελικού διαγωνίσματος (Δ) και τον εργαστηριακό βαθμό (Ε), σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο.

Β = E + Δ.

Το τελικό διαγώνισμα (Δ) θα βαθμολογηθεί με κλίμακα 0-800 μόρια. Ο ίδιος αλγόριθμος για τον προσδιορισμό του βαθμού θα ισχύσει και για κάθε εξέταση του μαθήματος.

Όσοι έχουν εργαστηριακό βαθμό στο μάθημα από προηγούμενο εξάμηνο, μπορούν να τον διατηρήσουν. Θα πρέπει να ενημερώσουν ηλεκτρονικά τον διδάσκοντα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμο τους, τον ΑΜ, το βαθμό τους και το ακαδημαϊκό έτος που απέκτησαν τον εργαστηριακό τους βαθμό.

Ο εργαστηριακός βαθμός (Ε) για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές θα προκύψει με τον Τρόπο Α. Κάθε εβδομαδιαία άσκηση θα βαθμολογείται με 40 μόρια. Θα μετρήσουν οι 8 καλύτερες ασκήσεις.

Ο εργαστηριακός βαθμός (Ε) για τους φοιτητές τρίτου ή μεγαλύτερου έτους φοιτητές θα προκύψει με τον Τρόπο Β. Η εργαστηριακή εξέταση θα βαθμογηθεί με κλίμακα 0-300 μόρια.

Εξαιρέσεις

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και πάντα με πλήρη αιτολόγηση, θα μπορεί κάποιος πρωτοετής ή δευτεροετής να ζητήσει να βαθμολογηθεί εργαστηριακά με τον Τρόπο Β, στέλνοντας e-mail στο διδάσκοντα μέχρι 17/2/2019. Η επιλογή αυτής της εξαίρεσης από τον φοιτητή, υποδηλώνει και ότι αδυνατεί να παρακολουθήσει τα εβδομαδιαία εργαστήρια.


Αν κάποιος τριτοετής ή μεγαλύτερου έτους φοιτητής επιθυμεί να βαθμολογηθεί εργαστηριακά με τον Τρόπο A, μπορεί να το ζητήσει συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ΑΜ εδώ. Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνει μέχρι και 17/2/2019, και θα γίνει δεκτή εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις εργαστηριακές ομάδες.

Ενδιαφέροντα links

Ηράκλειο, 1/2/2019