Αριθμητική Ανάλυση

ΜΕΜ 251 - Εαρινό 2020
Ημερολόγιο μαθήματος


1η Εβδομάδα
---------------
3/2/20
Εισαγωγή (.pdf). Σφάλμα στρογγυλοποίησης. Αριθμοί στον Η/Υ
4/2/20
Εργαστήριο: Επαναλήψη python, Επαναλήψη Numpy 1 , Επαναλήψη Numpy 2 , Επαναλήψη plot
7/2/20
Μέγιστο σχετικό σφάλμα στρογγυλοποίησης. Επιρροή των σφαλμάτων στρογγύλευσης στις πράξεις αριθμών.

2η Εβδομάδα
---------------
10/2/20
Σφάλμα στους υπολογισμούς αθροισμάτων πολλών όρων. Ασταθείς αλγόριθμοι.
11/2/20
Εργαστήριο: 2ο Εργαστήριο
14/2/20
Μέθοδος διχοτόμησης

3η Εβδομάδα
---------------
17/2/20
Μέθοδος σταθερού σημείου
18/2/20
Εργαστήριο: 3ο Εργαστήριο
21/2/20
Μέθοδος σταθερού σημείου. Ασκήσεις

4η Εβδομάδα
---------------
24/2/20
Ταχύτητα σύγκλισης. Μέθοδος του Νεύτωνα.
25/2/20
Εργαστήριο: 4ο Εργαστήριο
28/2/20
Θεωρήματα σύγκλισης της μέθοδου του Νεύτωνα. Ασκήσεις

5 Εβδομάδα
---------------
2/3/20
Αργία Καθαρής Δευτέρας
3/3/20
1η Εργαστηριακή εξέταση
6/3/20
Μέθοδος της τέμνουσας. Ασκήσεις

6η Εβδομάδα
---------------
9/3/20
Ασκήσεις. Εισαγωγή στην αριθμητική επίλυση Γραμμικών Συστημάτων
10/3/20
Εργαστήριο: 5ο Εργαστήριο
11/3/20
Αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του πανεπιστημίου λόγω εκτάκτων αναγκών (COVID-19)


Εξ αποστάσεως συνέχιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
---------------

7η Εβδομάδα
---------------
 • Απαλοιφή Gauss (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Ανάλυση LU (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Γραμμικά συστήματα με τριδιαγώνιο πίνακα (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
Εργαστήριο : 6ο Εργαστήριο ( Μπορείτε να μου στείλετε απορίες στο email ή να τις διατυπώσετε στον "τοίχο" https://padlet.com/pchatzipa/yiant6ynsj5 ) Για την υλοποίηση των ασκήσεων θα συνιστούσα να εγκαταστήσετε στον Η/Υ σας, την εφαρμογή Anaconda.
Ασκήσεις: ( 1, 2, 3)

8η Εβδομάδα
---------------
 • Ανάλυση Cholesky (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Κατάσταση γραμμικών συστημάτων (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Νόρμες διανυσμάτων (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
Εργαστήριο : 7ο Εργαστήριο ( Μπορείτε να μου στείλετε απορίες στο email ή να τις διατυπώσετε στον "τοίχο" https://padlet.com/pchatzipa/yiant6ynsj5 )
Ασκήσεις: ( 4, 5, 6, 7)

9η Εβδομάδα
---------------
 • Νόρμες πινάκων (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Δείκτης κατάστασης πίνακα (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Επαναληπτικές μέθοδοι (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
Ασκήσεις: ( 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
10η Εβδομάδα
---------------
 • Πολυωνυμική Παρεμβολή (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Παράσταση και υπολογισμός πολυωνύμου παρεμβολής (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Συμπεριφορά πολυωνύμου παρεμβολής για μεγάλο n (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
Ασκήσεις: ( 1, 2, 3)
11η Εβδομάδα
---------------
 • Παρεμβολή Hermite (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Παρεμβολή με γραμμικές splines (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Παρεμβολή με κυβικές splines (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
12η Εβδομάδα
---------------
 • Αριθμητική Ολοκλήρωση (Newton-Cotes) (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
 • Τύπος του τραπεζίου και τύπος του Simpson (.pdf) (δείτε την παρουσίαση εδώ)
Ασκήσεις: ( 1, 2, 3, 4, 5)
13η Εβδομάδα
---------------
Η ύλη έχει ολοκληρωθεί και αυτή την εβδομαδα θα αναρτηθούν ασκήσεις.
Ασκήσεις: ( Γραμμικά Συστήματα: 16, 17, 18, 19, 20, 21. Παρεμβολή: 4, 5, 6, 7)