Το μάθημα

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη των αλγορίθμων για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων που ανακύπτουν στις επιστήμες και την τεχνολογία. Σκοπός του είναι να εκθέσει το ακροατήριο στις κύριες περιοχές της Αριθμητικής Ανάλυσης, όπως την αριθμητική γραμμική άλγεβρα, τη λύση μη γραμμικών εξισώσεων, την παρεμβολή και τη θεωρία προσεγγίσεων, και την αριθμητική ολοκλήρωση.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνουν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος και το μαθησιακό αποτέλεσμα μπορείτε να δείτε στο περίγραμμα του μαθήματος.

Αξιολόγηση: Ο βαθμός του μαθήματος θα υπολογιστεί από τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος και από τον βαθμό των ασκήσεων σε ποσοστό 80% και 20%, αντίστοιχα. Ο ίδιος τρόπος αξιολόγησης ισχύει και για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή εμβόλιμη εξεταστική. Αν έχετε βαθμό εργαστηρίων από προηγούμενα έτη μπορείτε να τον κρατήσετε. Μία εργαστηριακή άσκηση θα μπορούσε να αναπληρωθεί στην εξεταστική του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου.

Στα εργαστήρια του μαθήματος θα χρησιμοποιούμε τη γλώσσα Python, έκδοση 3. Αν έχετε προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux ή macOS, η Python είναι (μάλλον) ήδη εγκατεστημένη (όχι όμως οι βιβλιοθήκες Numpy και Matplotlib). Διαφορετικά, δείτε τη σελίδα https://www.python.org/ ή https://www.anaconda.com/ για οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες εγκατάστασης των Numpy και Matplotlib μπορείτε να βρείτε στις σελίδες https://numpy.org/ και https://matplotlib.org/. Το περιβάλλον Anaconda έχει προ-εγκατεστημένες αυτές και πολλές άλλες χρήσιμες βιβλιοθήκες. Οι εργαστηριακές ασκήσεις προγραμματίζονται για τις 3 Μαρτίου, 31 Μαρτίου και 12 Μαΐου.

Διαλέξεις: Τρίτη και Πέμπτη, 3-5.
Εργαστήρια: Παρασκευή 1-3, Γ-109/107/105.
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12-2 και Πέμπτη 10-12, ή με rendez-vous.

Ανακοινώσεις

24 Ιανουαρίου

Οι βαθμοί της γραπτής εξέτασης της εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου 2024. Ο βαθμός του μαθήματος υπολογίζεται όπως αναγράφεται στην παράγραφο Αξιολόγηση παραπάνω. Αν θέλετε να δείτε το γραπτό σας μπορείτε να έρθετε από το γραφείο μου τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου μεταξύ 10:00 και 13:00.

12 Ιανουαρίου

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των θεμάτων της εμβόλιμης εξεταστικής Ιανουαρίου 2024.

14 Σεπτεμβρίου

Δείτε τους βαθμούς της τελικής εξέτασης του μαθήματος. Η βαθμολόγηση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα από την αρχή του εξαμήνου. Αν θέλετε να δείτε το γραπτό σας, μπορείτε να το κάνετε την Παρασκευή 15/09, από τις 11:00 μέχρι τις 14:00, ή από τη Δευτέρα 25/09.

21 Ιουνίου

Δείτε τους βαθμούς της τελικής εξέτασης του μαθήματος. Η βαθμολόγηση του μαθήματος θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο αξιολόγησης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα από την αρχή του εξαμήνου. Αν θέλετε να δείτε το γραπτό σας, μπορείτε να το κάνετε τη Δευτέρα 26/6 ή την Τρίτη 27/6, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00, ή κατόπιν συνεννόησης με μένα.

19 Ιουνίου

Οι λύσεις των ασκήσεων της τελικής εξέτασης, στην εξεταστική Ιουνίου 2023.

12 Μαΐου

Η προαιρετική, τέταρτη εργαστηριακή άσκσηση αναπλήρωσης, θα γίνει την Τετάρτη 14 Ιουνίου μετά το τέλος του τελικού διαγωνίσματος, στο διάστημα 12-1. Το αντικείμενο της άσκησης θα είναι η αριθμητική λύση γραμμικών συστημάτων. Ενημερώστε (με email) αν θα πάρετε μέρος στην εξέταση μέχρι την Κυριακή 11 Ιουνίου.

10 Μαΐου

Η τρίτη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος, την Παρασκευή 12 Μαΐου, θα γίνει για τα επώνυμα Α-Λ μεταξύ 1-2 και για τα επώνυμα Μ-Ω μεταξύ 2-3. Παρακαλώ να έρθετε στην αντίστοιχη ώρα εξέτασης. Το αντικείμενο της εργαστηριακής άσκησης θα είναι η πολυωνυμική παρεμβολή (Lagrange, Hermite και splines).

30 Μαρτίου

Η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, θα γίνει για τα επώνυμα Α-Λ μεταξύ 1-2 και για τα επώνυμα Μ-Ω μεταξύ 2-3. Παρακαλώ να έρθετε στην αντίστοιχη ώρα εξέτασης.

23 Μαρτίου

Το εργαστήριο της 24ης Μαρτίου αναβάλλετει λόγω έκτακτης υποχρέωσης του διδάσκοντα. Θα αναπληρωθεί την 28η και την 30η Μαρτίου.

1 Μαρτίου

Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος, την Παρασκευή 3 Μαρτίου, θα γίνει για τα επώνυμα Α-Λ μεταξύ 1-2 και για τα επώνυμα Μ-Ω μεταξύ 2-3. Παρακαλώ να έρθετε στην αντίστοιχη ώρα εξέτασης.

7 Φεβρουαρίου

Πρώτη διάλεξη! Καλώς ήλθατε στο μάθημα. Για την καλύτερη οργάνωση των εργαστηρίων του μαθήματος, παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο https://forms.gle/Jmz8qN9boUxPSjAh9.