Το μάθημα

Το μάθημα ασχολείται με τη μελέτη των αλγορίθμων για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων που ανακύπτουν στις επιστήμες και την τεχνολογία. Σκοπός του είναι να εκθέσει το ακροατήριο στις κύριες περιοχές της Αριθμητικής Ανάλυσης, όπως την αριθμητική γραμμική άλγεβρα, τη λύση μη γραμμικών εξισώσεων, την παρεμβολή και τη θεωρία προσεγγίσεων, και την αριθμητική ολοκλήρωση.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνουν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Πληροφορίες για το περιεχόμενο του μαθήματος και το μαθησιακό αποτέλεσμα μπορείτε να δείτε στο περίγραμμα του μαθήματος.

Αξιολόγηση: Ο βαθμός του μαθήματος θα υπολογιστεί από τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος και από τον βαθμό των ασκήσεων σε ποσοστό 80% και 20%, αντίστοιχα. Ο ίδιος τρόπος αξιολόγησης ισχύει και για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή εμβόλιμη εξεταστική. Αν έχετε βαθμό εργαστηρίων από προηγούμενα έτη μπορείτε να τον κρατήσετε. Μία εργαστηριακή άσκηση θα μπορούσε να αναπληρωθεί στην εξεταστική του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου.

Στα εργαστήρια του μαθήματος θα χρησιμοποιούμε τη γλώσσα Python, έκδοση 3. Αν έχετε προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux ή macOS, η Python είναι (μάλλον) ήδη εγκατεστημένη (όχι όμως οι βιβλιοθήκες Numpy και Matplotlib). Διαφορετικά, δείτε τη σελίδα https://www.python.org/ ή https://www.anaconda.com/ για οδηγίες εγκατάστασης. Οδηγίες εγκατάστασης των Numpy και Matplotlib μπορείτε να βρείτε στις σελίδες https://numpy.org/ και https://matplotlib.org/. Το περιβάλλον Anaconda έχει προ-εγκατεστημένες αυτές και πολλές άλλες χρήσιμες βιβλιοθήκες. Οι εργαστηριακές ασκήσεις προγραμματίζονται για τις 3 Μαρτίου, 31 Μαρτίου και 12 Μαΐου.

Διαλέξεις: Τρίτη και Πέμπτη, 3-5.
Εργαστήρια: Παρασκευή 1-3, Γ-109/107/105.
Ώρες γραφείου: Τρίτη 12-2 και Πέμπτη 10-12, ή με rendez-vous.

Ανακοινώσεις

1 Μαρτίου

Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος, την Παρασκευή 3 Μαρτίου, θα γίνει για τα επώνυμα Α-Λ μεταξύ 1-2 και για τα επώνυμα Μ-Ω μεταξύ 2-3. Παρακαλώ να έρθετε στην αντίστοιχη ώρα εξέτασης.

7 Φεβρουαρίου

Πρώτη διάλεξη! Καλώς ήλθατε στο μάθημα. Για την καλύτερη οργάνωση των εργαστηρίων του μαθήματος, παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο https://forms.gle/Jmz8qN9boUxPSjAh9.