Το μάθημα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκθέσει το ακροατήριο σε αποδείξεις θεωρημάτων κεντρικής σημασίας σε μερικές περιοχές της Αριθμητικής Ανάλυσης, όπως η αριθμητική γραμμική άλγεβρα, η λύση μη γραμμικών εξισώσεων, η αριθμητική λύση διαφορεικών εξισώσεων με μονοβηματικές και πολυβηματικές μεθόδους και η θεωρία προσεγγίσεων.

Αξιολόγηση: Ο βαθμός του μαθήματος θα υπολογιστεί από τον βαθμό του τελικού διαγωνίσματος και από τον βαθμό των ασκήσεων σε ποσοστό 60% και 40%, αντίστοιχα.

Διαλέξεις: Δευτέρα και Τετάρτη, 9-11 στην Β214.
Ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη, 11-1, ή με rendez-vous.

Ανακοινώσεις

26 Σεπτεμβρίου

Πρώτη διάλεξη!