ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διδάσκων

Μιχάλης Ταρουδάκης

Μάθημα

Τίτλος Σημειώσεων

Έκδοση

Μορφή

Διακριτά Αντίστροφα Προβλήματα

Διακριτά Αντίστροφα Προβλήματα

2013

.pdf

Κυματική Διάδοση

Μαθηματική Μοντελοποίηση Ακουστικής Διάδοσης στη Θάλασσα

2021

.pdf

Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία

Εισαγωγή στην Ακουστική Ωκεανογραφία

2020

.pdf