Πρόσκληση σε Διαδικτυακή Ενημέρωση

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για σπουδές στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και τους γονείς τους, σε διαδικτυακή συνάντηση πριν την λήξη τις προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών τους τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η κάθε συνάντηση είναι

https://zoomto.me/XQGz

Σκοπός της συνάντησης, πέραν του να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των υποψηφίων, είναι να τους ενημερώσουμε για τις σπουδές που προσφέρει το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές ευκαιρίες που θα έχουν επιλέγοντας να σπουδάσουν σε αυτό.

Best Job

Γιατί Μαθηματικά;

Τι μπορώ να κάνω ως μαθηματικός απόφοιτος του Τμήματος;

Ranking

Γιατί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης;

Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΕ, κατά τη συνεδρίαση 8/08-12-2020, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος πιστοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης ``fully compliant" με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 08-12-2020 έως 07-12-2024.

Τι λένε οι απόφοιτοί μας για το Τμήμα

Iordan Iordanov
Ρέα Αντωνίου-Κουρουνιώτη
Loukia Lilli-Williams
Βασίλης Λιάκος
Νίκος Σιάββας
Πάνος Σαπουντζής