Σεμινάρια

Σεμινάριο Ανάλυσης
Mate Matolcsi, Renyi Institute and BME, Budapest
Tiling and weak tiling

Σεμινάριο Διδακτικής Μαθηματικών
Σταυρούλα Πατσιομίτου, Δρ. Μαθηματικών
Διδακτική της Δυναμικής Ευκλείδειας Γεωμετρίας μέσω εργαλειακής αποκωδικοποίησης και ψευδομοντέλων Toulmin: εργαλειακά μαθησιακά μονοπάτια
Webex meeting room: https://uocgr.webex.com/uocgr/j.php?MTID=mb4629586bd55b3ff9f83c3910f4a4ba7

Σεμινάριο Ανάλυσης
Ρωμανός Μαλικιώσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
The lonely runner conjecture

Colloquium Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Professor Mihail Lavrentiev, Novosibirsk State University, Russia
Toward the real time tsunami danger evaluation

Η ομιλία γίνεται στο πλαίσιο του ERASMUS International Mobility Program (2018/2020)

Ομιλία
Mihail Lavrentiev, Novosibirsk State University, Russia
Basic aspects of tsunami modelling

Η ομιλία γίνεται στο πλαίσιο του ERASMUS International Mobility Program (2018/2020) και απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές

Σεμινάριο Λογικής
Rizos Sklinos, Stevens Institute of Technology, USA
Logic groups

Σεμινάριο
Viviane Pons, Paris-Sud University, Orsay
Permutrees

Σεμινάριο Ανάλυσης
Μιχάλης Κολουντζάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Translational tiling and computation

Σεμινάριο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ιωάννης Τουλόπουλος, Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics
Space-Time methods for parabolic evolution problems

Ομιλία Στατιστικής και Πιθανοτήτων
Γεωργία Τσιλίκη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
A Bayesian meta-analysis method to integrate multiple omics data

Σεμινάριο Ανάλυσης
Γεώργιος Κωστάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Invariant sets for operators

Σεμινάριο Μαθηματικής Μοντελοποίησης
Θεόδωρος Χωρίκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Rogue waves: Monsters of the deep

Σεμινάριο Ανάλυσης
Κώστας Τσαπρούνης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Large cardinal axioms

Σεμινάριο Ανάλυσης
Αντώνης Μανουσάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Banach spaces with few operators