Σεμινάριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
Τετάρτη, 10/11/2021, 12μμ:
Ομιλητής: Θ. Κατσαούνης.
Τίτλος:Mathematical models for Semiconductors: Special case: Solar Cells
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)
Διαφάνειες ομιλίας (.pdf)


Τετάρτη, 24/11/2021, 12μμ:
Ομιλητής: Γ. Μακράκης.
Τίτλος: An introduction to Quantum Hydrodynamics
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τετάρτη, 8/12/2021, 12μμ:
Ομιλητής: Σ. Κομηνέας
Τίτλος: Fluid vortices in solid materials
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)
Διαφάνειες ομιλίας (Σύνδεσμος)


Τετάρτη, 15/12/2021, 12μμ:
Ομιλητής: Σ. Καμβύσης
Τίτλος: Σολιτόνια
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τετάρτη, 22/12/2021, 12μμ:
Ομιλητής: Σ. Καμβύσης
Τίτλος: Σολιτόνια
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)
Διαφάνειες ομιλίας (.pdf)


Τετάρτη, 12/1/2022, 12μμ:
Ομιλητής: Σ. Καμβύσης
Τίτλος: Σολιτόνια
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)
Διαφάνειες ομιλίας (.pdf)


Τετάρτη, 9/2/2022, 12μμ:
Ομιλητής: Γ. Καραλή
Τίτλος: Στοχαστικότητα σε μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις προβλημάτων αλλαγής φάσης
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)
Ερωτήσεις- Ασκήσεις (.pdf)


Τετάρτη, 23/2/2022, 12μμ:
Ομιλητής: Βαγ. Χαρμανδάρης
Τίτλος: Mathematical Modeling of Molecular Systems: From Atoms to Macroscopic Properties
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τρίτη, 29/3/2022, 11πμ:
Ομιλητής: Βαγ. Χαρμανδάρης
Τίτλος: Mathematical Modeling of Molecular Systems: From Atoms to Macroscopic Properties - Part II
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τρίτη, 5/4/2022, 11πμ:
Ομιλητής: Χρ. Περβολιανάκης
Τίτλος: On positivity of the Backward Euler Method for the Chemotaxis system
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τρίτη, 10/5/2022, 11πμ:
Ομιλητής: Ι. Πανταζής
Τίτλος: Deep Generative Models: How to sample complex and high-dimensional (unknown) distributions
Αίθουσα: Εργαστήριο Εφ. Μαθηματικών (Ε324)
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τρίτη, 17/5/2022, 11πμ:
Ομιλητής: Ε. Καλλιγιαννάκη
Τίτλος: Stochastic differential equations: inference and applications.
Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)


Τρίτη, 24/5/2022, 11πμ:
Ομιλητής: Ι. Καμαριανάκης
Τίτλος: Regime-switching forecast combinations: a 2-stage scheme for wind-farm energy outputs
Abstract: This work computes medium term forecasts (12-36 hours ahead) of wind farm energy production, using numerical weather prediction outputs. The first stage of the procedure evaluates alternative models, such as random forests, extreme gradient boosting, polynomial regressions with numerous predictors estimated with elastic-net and lad-lasso, in terms of their accuracy in, a) downscaling wind speeds at the wind farm locations, and b) forecasting energy production. In the second stage, selected energy production forecasts are combined, with weights that depend on the levels of forecasted wind speed. A regime-switching combination scheme based on a new Smooth Transition regression model is discussed.

Zoom meeting room: https://zoom.us/j/97932826796
Βίντεο ομιλίας (.mp4)